Időszerű ítélkezést segítő intézkedések

Fővárosi Ítélőtábla Elnöke
2015. El. XI. B. 26.

TÁJÉKOZTATÓ
a Fővárosi Ítélőtábla polgári ügyszakának
időszerű ítélkezését segítő intézkedésekről

A Fővárosi Ítélőtáblán megmutatkozó magas ügyérkezésből eredő ítélkezési feladatok részbeni megosztása, az ítélkezés időszerűségének biztosítása érdekében Dr. Handó Tünde asszony, az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Fővárosi, a Debreceni, a Győri és a Pécsi Ítélőtábla, valamint a Fővárosi Ítélőtábla illetékességi területéhez tartozó törvényszékek elnökeivel egyetértésben bírák kirendeléséről intézkedett. Ennek eredményeként a kirendelt bírák 300 peres és 700 felszámolási ügy elintézésében vesznek részt.

A Fővárosi Ítélőtábla nem adja át az előtte folyamatban lévő perek közül a személyiségi jogok megsértésével kapcsolatos, a sajtó-helyreigazítási, a szerzői és szomszédos jogi, az iparjogvédelmi, a közérdekű adat kiadása iránti, a banki, a házastársi és élettársi vagyonjogi, az árufuvarozással, szállítmányozással kapcsolatos, az értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos, és a felszámolással kapcsolatos pereket.

A kirendelt bírák a beosztási helyük szerinti bíróságon intézik a Fővárosi Ítélőtábla ügyeit. Az ügy résztvevői kérelmeiket, beadványaikat az ügyintézés helyén terjeszthetik elő.

A Fővárosi Ítélőtábla az intézkedés alapján átadott ügyek listáját a honlapján http://fovarosiitelotabla.birosag.hu/20150804/idoszeru-itelkezest-segito... cím alatt folyamatosan közzé teszi.

Budapest, 2015. augusztus 4.

Fővárosi Ítélőtábla