Jogerős ítélet az emberrablási ügyben

A Fővárosi Ítélőtábla 2017. június 20. napján B. M. vádlott és társai ellen emberrablás bűntette és más bűncselekmények miatt indult büntetőügyben ítéletet hirdetett, az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta.

A Fővárosi Törvényszék 2017. január hó 25. napján kihirdetett ítéletével bűnösnek mondta ki:

- B. M. I. rendű vádlottat társtettesként elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntettében, társtettesként elkövetett emberrablás bűntettében, 2 rendbeli felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettében, valamint felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettében;

- dr. G. A. II. rendű vádlottat bűnsegédként elkövetett emberrablás bűntettében, 2 rendbeli bűnsegédként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettében, közokirat-hamisítás bűntettében, valamint információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettében;

- Sz. J. K. III. rendű vádlottat társtettesként elkövetett emberrablás bűntettében.

Ezért a törvényszék az I. rendű vádlottat 8 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 5 évre Magyarország területéről történő kiutasításra; II. rendű vádlottat 5 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 7 év közügyektől eltiltásra; míg III. rendű vádlottat 7 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen az I. rendű és a II. rendű vádlottak és védőik részben felmentésért, részben enyhítésért, a III. rendű vádlott és védője enyhítésért, míg az ügyész mindhárom vádlott vonatkozásában súlyosításért jelentett be fellebbezést.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség átiratában az ügyészi fellebbezést fenntartotta. A II. rendű vádlott védője a másodfokú bírósághoz megküldött, részletesen indokolt fellebbezésében az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezését, valamint új eljárás lefolytatására utasítását kérte.

A Fővárosi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság az első fokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta, és a II. r. vádlott emberrablási cselekménye tekintetében mellőzte a fegyveresen történő elkövetést, mint minősítő körülményt, valamint a bűnsegédként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettét tettesként, folytatólagosan elkövetett közokirat-hamisítás bűntettének minősítette. Mellőzte a II. r. vádlott bűnösségének megállapítását az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettében. Ezért a II. r. vádlott büntetését 3 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre és 3 év közügyektől eltiltásra enyhítette.

Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletet az I-III. r. vádlottak vonatkozásában helybenhagyta.

A tanács elnöke indokolásában előadta, hogy az elsőfokú bíróság az eljárási szabályokat betartotta, az általa megállapított tényállás alapvetően megalapozott volt, a bizonyítási eljárást széleskörűen lefolytatta és indokát adta, hogy mely bizonyítékokra alapította ítéletét.

A tanács elnöke kiemelte, hogy a II. r. vádlott az emberrablás kapcsán tudott a két vádlott társa cselekvőségéről, azonban a fegyveres jellegről nem, erre vonatkozóan adat sem állt rendelkezésre, így terhére ez a minősítő körülmény nem volt értékelhető.

A közokirat-hamisítás bűntette tekintetében a másodfokú bíróság úgy ítélte meg, hogy a II. r. vádlott a készítettet közokiratot felhasználta. A közokirat készítése, mint enyhébb alakzat beolvadt a közokirat felhasználásba, így a II. r. vádlott a közokirat-hamisítást nem bűnsegédként, hanem a súlyosabban minősülő esetet (felhasználást) tettesként követte el.

A Fővárosi Ítélőtábla ítélete jogerős.

 

Budapest, 2017. június 20.

 

 

Fővárosi Ítélőtábla

Sajtótitkársága