Időszerű ítélkezést segítő intézkedések

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke kezdeményezésére a Pécsi Ítélőtábla bíráinak kirendelésére került sor a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (Bjt.) 31. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a kirendeléssel érintett bírák hozzájáruló nyilatkozatára (Bjt. 31. § (4) bekezdés) és a bíróságok közötti ügyteher egyenletes elosztására és biztosítására (Bjt. 31. § (2) bekezdés).

 

A Fővárosi Ítélőtábla elnökének és a Pécsi Ítélőtábla elnökének megállapodása alapján kizárólag a 2017. október 1. napja után érkezett nemperes felszámolási ügyek kerülnek átadásra, – lajstrom szerinti folyamatos sorszámozás alapján, érkezési sorrendben – a Pécsi Ítélőtábla részére.

 

A megállapodás alapján a kirendelt bírák saját beosztási helyükön járnak el.