Időszerű ítélkezést segítő intézkedések

Az időszerű ítélkezést a bíróságok közötti ügyteher egyenletes elosztása segíti. Ennek érdekében a bírót az Országos Bírósági Hivatal elnöke jogosult más szolgálati helyre kirendelni [2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 31. §].

 

A Fővárosi Ítélőtábla időszerű ítélkezését a Fővárosi Ítélőtábla elnökének kezdeményezésére az Országos Bírósági Hivatal elnöke által elrendelt kirendelések segítik. A Fővárosi Ítélőtáblára kirendelt bírók a Fővárosi Ítélőtábla ügyeiben járnak el, munkájukat azonban – a bíróságok közötti megállapodás tartalmára figyelemmel – a saját szolgálati helyükön is végezhetik.

 

A Fővárosi Ítélőtáblára kirendelt bírókról, valamint az általuk ellátott ügyekről a „Kirendelések” vagy az „Ügyelosztási rend” menüpontra kattintással tájékozódhat. E menüpontok tartalmazzák mind az aktuális, mind a korábbi kirendeléseket egyaránt.