Adatkezelési tájékoztatók

A Fővárosi Ítélőtábla általános adatkezelési tájékoztatója

Adatkezelési tájékoztató a bírói álláshelyre pályázó személyek személyes adatkezeléséhez

Adatkezelési tájékoztató az igazságügyi alkalmazotti álláshelyre pályázó és jelentkező személyek személyes adatkezeléséhez

Adatkezelési tájékoztató a Fővárosi Ítélőtáblához szakmai gyakorlatra jelentkezők személyes adatainak kezeléséhez

Adatkezelési tájékoztató a Fővárosi Ítélőtáblával annak működése során kötött szerződésekhez kapcsolódó adatkezelésekhez

Adatkezelési tájékoztató a Fővárosi Ítélőtáblához benyújtott, közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére vonatkozó kérelem intézésére irányuló eljárás során végzett adatkezeléshez

Adatkezelési tájékoztató a Fővárosi Ítélőtáblához benyújtott panaszok és közérdekű bejelentések kapcsán végzett adatkezeléshez

Adatkezelési tájékoztató a Fővárosi Ítélőtáblához benyújtott belső visszaélés-bejelentések kapcsán végzett adatkezeléshez

Adatkezelési tájékoztató a Fővárosi Ítélőtáblán az érintetti jogok gyakorlásával összefüggésben végzett adatkezeléshez

Adatkezelési tájékoztató a Fővárosi Ítélőtábla előtti civilisztikai ügyszakba tartozó ügyekben történő adatkezeléshez

Adatkezelési tájékoztató a Fővárosi Ítélőtábla előtti büntetőügyszakba tartozó ügyek során történő adatkezeléshez