ILLETÉKFIZETÉSI SZABÁLYOK MÓDOSULÁSA

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény következtében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvénynek (a továbbiakban Itv.) 2024. január 1. napján hatályba lépő rendelkezései alapján módosulnak a bírósági eljárások illeték megfizetésére vonatkozó szabályok.

Illetékbélyeg kivezetése

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény 74. § 4. pontja módosította az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 74. § (1) bekezdését.

2024. január 1. napjától a bírósági eljárási illeték illetékbélyeggel történő megfizetésének lehetősége megszűnik.

A készpénz-átutalási megbízás bevezetése

A bírósághoz fordulás alapvető jogának védelme érdekében, az egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LXXXIII. törvény 86. §-a 2024. január 1-jei hatállyal módosította az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt, mely 74. § (1) bekezdését, további (1e)-(1g) bekezdéssel egészítette azt ki.  

2024. január 1. napjától a bírósági eljárási illetéket az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett fél készpénz-átutalási megbízás használatával is megfizetheti.

A törvényszék illetékbevételi számlájára történő illetékfizetés 2024. január 1. napjától

Az Itv. 2024. január 1. napjától hatályos szabályai alapján a törvényszék illetékbevételi számlájára az alábbi módon érkezhet illeték:

Bírósági Fizetési Portálról indított utalás, EFER számla közbeiktatásával

1. Közvetlen banki átutalással

2. Készpénz-átutalási megbízás alkalmazásával

3. A készpénz-átutalási megbízással történő illeték megfizetésének főbb szabályai:

Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett fél esetében a bírósági eljárási illetéket készpénz-átutalási megbízáson fizetheti meg azon bíróság Magyar Államkincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára, amely bíróság előtti eljárásban az illetékfizetési kötelezettség keletkezik. Az illeték megfizetését igazoló feladóvevényt az illetékköteles irathoz kell csatolni.  A készpénz-átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni

-az eljáró bíróság nevét,

-az eljárási illetékfizetésre kötelezett fél nevét, és

-ha ismert, a beadvány bírósági lajstromszámát.

Budapest, 2023. december 14.

                                                                                                          Dr. Ribai Csilla

                                                                                                                  elnök

CsatolmányMéret
389.3 KB