Közérdekű bejelentés, panasz

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény, valamint az Országos Bírósági Hivatal elnökének a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárás rendjéről, valamint a belső visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 7/2023. (XII. 7.) OBH utasítása értelmében bárki fordulhat panasszal, vagy közérdekű bejelentéssel az eljárásra jogosult szervhez. A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat. A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

A bejelentő a közérdekű bejelentést, vagy panaszt szóban, elektronikus úton, illetve írásban teheti meg a bíróság vezetőjéhez, vagy az OBH elnökéhez címzetten.

Az Országos Bírósági Hivatal az EKOP 2.1.22. "Levelező" projektben kialakította annak a lehetőségét, hogy a panaszok benyújtása az ügyfélkapu igénybevételével, elektronikus felületen keresztül történhessen, amely az alábbi oldalon keresztül érhető el:

http://birosag.hu/kozerdeku-bejelentes-panasz

Az oldalon az elektronikusan benyújtható panaszok mellett általános    tájékoztatókat és    közérdekű bejelentés, panasz sablonokat is elérhetnek az ügyfelek.

 

A Fővárosi Ítélőtábla a közérdekű bejelentést, panaszt  a panasz@fovitb.birosag.hu email címen is fogadja.