IDŐSZERŰSÉG ÉS MEGALAPOZOTTSÁG A FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLÁN

A Fővárosi Ítélőtábla vezetői 2018. március 20-án sajtótájékoztatót tartottak, amelyen beszámoltak a 2017. évi eredményeiről és a 2018. évre tervezett sajtóeseményekről.

Dr. Ribai Csilla, az ítélőtábla elnöke beszélt a 2017. évi ügyforgalmi adatokról, az időszerűségről és az ítélkezés megalapozottságáról, valamint a személyi feltételekről, a gazdálkodásról és az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke által meghirdetett Fenntartható Fejlődés Programban elért eredményekről.

Előadta, hogy 2016. évhez képest az érkezett ügyek száma 17,4%-kal csökkent, melynek egyik oka, hogy a Székesfehérvári Törvényszék határozataival szemben 2017. január 1-je után érkezett fellebbezéseket a Győri Ítélőtábla bírálja el.

Kiemelte, hogy a Fővárosi Ítélőtáblán tavaly 8815 ügyet fejeztek be, amely az országosan befejezett ügyek 51,4%-a. 2017. december 31-én mindössze 1694 ügy maradt folyamatban, szemben a 2016. év végi 2274 üggyel, amely 25,5%-os csökkenést jelent.

Részletesen ismertette a peres és nemperes ügyekre vonatkozó ügyforgalmi adatokat. A folyamatban maradt peres ügyek száma az előző évhez képest abszolút számokban nézve 183 üggyel, százalékos arányát tekintve 17,68%-kal, míg a folyamatban maradt nemperes ügyek 375 üggyel, azaz 31,6%-kal csökkent.

A Fővárosi Ítélőtábla időszerű ítélkezését mutatja, hogy a polgári peres ügyek 97,1%-a, a gazdasági peres ügyek 93,6%-a, a büntető peres ügyek 98,2%-a, míg a katonai peres ügyek 97,6%-a 1 éven belül fejeződött be. 2017. december 31.-én a Fővárosi Ítélőtábla előtt 1 éven túl 22 ügy – polgári ügyszakban 10, gazdasági ügyszakban 12, büntető ügyszakban 0 ügy – volt folyamatban, amely az előző évhez képest 37,14%-os csökkenést jelent. Az ítélőtábla elnöke megjegyezte, hogy 2018. február 28. napján csupán 11 egy éven túli ügy van folyamatban, amely további 50%-os csökkenést eredményezett.

A nemperes ügyek esetén kiemelte, hogy 2017. évben az összesen befejezett 5952 ügy 96,62%-a (5751 ügy) 6 hónapon belül befejeződött. A Fővárosi Ítélőtáblán 1 éven túl folyamatban maradt nemperes ügy nincs.

Az ítélkezés megalapozottságát mutatja, hogy a Fővárosi Ítélőtábláról a Kúriára érkezett fellebbezett és a Kúrián befejezett 260 ügyből 197 helybenhagyással zárult, és csak 8 esetben került sor az ítélőtábla határozatának hatályon kívül helyezésére. A Fővárosi Ítélőtábláról a Kúriára érkezett és a Kúrián befejezett 1111 felülvizsgálati ügy 49,1%-a (545 ügy) hatályában fenntartással, míg 7,2%-a (80 ügy) hatályon kívül helyezéssel zárult. Ezek a megalapozottsági mutatók az ítélőtábla magas szakmai színvonalú ítélkező tevékenységét mutatják.

Az elnök szólt még a Fővárosi Ítélőtábla személyi változásairól, az elmúlt évben szervezett és megtartott képzésekről, és hangsúlyozta azt is, hogy a Fenntartható Fejlődés Programban az ítélőtáblák rangsorában második helyezést ért el. A Fővárosi Ítélőtábla sikeresen pályázott az OBH elnöke által meghirdetett Ráth György Bírósági történelem és hagyományápolás elnevezésű pályázaton, amelynek keretében 14 darab 1945 előtti kiadású könyv restaurálása vált lehetségessé.

Ezt követően dr. Ujvári Ákos a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának kollégiumvezetője,  sajtószóvivője ismertette az ítélőtábla 2018. évi legfontosabb sajtóeseményeit. Beszélt arról, hogy az ítélőtábla vezetői 2018. április 5. napján a Médiaklub keretei között a polgári és a büntetőeljárást érintő tanúvédelmi rendelkezésekről tartanak előadást, konzultációt. Utalt rá, hogy az ismeretterjesztést szolgáló, „a tárgyalás nyilvánossága, a sajtó tárgyalótermi jelenléte az új eljárási kódexek szerint” című tájékoztató füzet készül.

A Fővárosi Ítélőtábla szervezetben elfoglalt helyét, valamint ítélkezési tevékenységét bemutató imázsfilm előkészületei is megkezdődtek.

 

Budapest, 2018. március 20.