MEGALAKULT A FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA KÖZIGAZGATÁSI KOLLÉGIUMA

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2022. március 1-jétől a törvényszéki közigazgatási perekhez és egyéb közigazgatási bírósági eljárásokhoz kapcsolódó fellebbezések elbírálására a Fővárosi Ítélőtábla kap hatáskört.

A közigazgatási perekben 2020. április 1. napjától nyolc törvényszék (Fővárosi Törvényszék, Budapest Környéki Törvényszék, Debreceni Törvényszék, Győri Törvényszék, Miskolci Törvényszék, Pécsi Törvényszék, Szegedi Törvényszék és a Veszprémi Törvényszék) jár el, ami változatlan.

2022. március 1-jétől a Fővárosi Ítélőtábla a közigazgatási perekben kizárólagos illetékességgel, azaz mind a nyolc törvényszék által hozott fellebbezhető végzések és az ítéletek tekintetében fellebbviteli bíróságként jár el, amennyiben a fellebbezést 2022. március 1-jén vagy azt követően nyújtották be. A 2022. február 28-án vagy azt megelőzően benyújtott fellebbezéseket továbbra is a Kúria bírálja el.

A Kúria azonban a közigazgatási perekben alapvetően felülvizsgálati (rendkívüli jogorvoslati) fórumként jár el 2022. március 1. napját követően.

Egyes bírósági ügyekben, mint például egyes gyülekezési ügyekben, egyes választási ügyekben továbbra is kizárólag a Kúria jár el.

A hatásköri változás a folyamatos ügyvitelben szünetelést nem eredményez, a törvényszékek – a törvényi előfeltételek teljesülése esetén – a fellebbezést a megfelelő fellebbviteli fórumhoz terjesztik fel elbírálásra.

A Fővárosi Ítélőtábla előtti fellebbezési eljárásban – szemben a Kúria előtti eljárással – a jogi képviselet nem kötelező. Lényeges azonban, hogy 2022. március 1. napját követően is kötelező a jogi képviselet a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességébe tartozó egyes ügyekhez és a közigazgatási szerződéssel kapcsolatos perekhez kapcsolódó fellebbezési eljárásban, a Fővárosi Ítélőtábla előtt.

A hatásköri változást a bíróságok a törvény átmeneti rendelkezéseinek betartásával kezelik, a folyamatban lévő ügyekben a hatásköri változással érintett ügyekben a fellebbezéssel támadható határozatok jogorvoslati kioktatásában külön tájékoztatást adva.

A fellebbezést elektronikus úton változatlanul az ún. P20-as nyomtatvány használatával lehet benyújtani a bíróságra. Papír alapú kapcsolattartás esetén változatlan a postai út vagy a bíróság épületében elhelyezett gyűjtőláda használatának lehetősége.

További információk a csatolt dokumentumokban olvashatók.