Ítéletet hozott a Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa a 2006-os őszi eseményekhez kapcsolódó rendőri vezetők ügyében

A Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa 2017. február 13. napján Dr. B. L. ny. r. altábornagy és társai vádlottak ellen elöljárói intézkedés elmulasztásának bűntette és más bűncselekmény miatt indult büntetőügyben határozatot hirdetett, az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta.

A Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa a 2015. október 29. napján kihirdetett ítéletével a II. r. vádlottat bűnösnek mondta ki elöljárói intézkedés elmulasztásának bűntettében, míg a IV. r. vádlottat bűnösnek mondta ki parancs iránti engedetlenség bűntettében, ezért II. r. és IV. r. vádlottakat megrovásban részesítette.

A Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa

  • az I. r. vádlottal szemben 2 rb. elöljárói intézkedés elmulasztásának vétsége,
  • a III. r. vádlottal szemben folytatólagosan elkövetett elöljárói intézkedés elmulasztásának vétsége és 3 rb. elöljárói intézkedés elmulasztásának vétsége,
  • az V. r. vádlottal szemben elöljárói gondoskodás elmulasztásának vétsége,
  • a VI. r., a VIII. r., a IX. r., a X. r., a XI. r. , a XII. r., a XIII. r., a XIV. r., vádlottakkal szemben elöljárói intézkedés elmulasztásának vétsége, míg
  • a VII. r. vádlottal szemben 3 rb. elöljárói intézkedés elmulasztásának vétsége,

miatt indult büntetőeljárást megszüntette.

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen a katonai ügyész a tárgyaláson a II. r., és IV. r. vádlottak terhére megrovás intézkedés helyett, előzetes mentesítéssel végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabásáért jelentett be fellebbezést. A katonai ügyész az
I. r., a III. r., az V. r., a VI. r., a VII. r., a VIII. r., a IX. r., a X., a XI. r., a XII. r., a XIII. r. és a
XIV. r. vádlottak terhére a velük szemben folytatott katonai büntetőeljárás megszüntetése miatt, a vád tárgyává tett katonai bűncselekmények bűntetti alakzatának megállapítása végett és büntetés kiszabása érdekében jelentett be fellebbezést.

Az elsőfokú ítélet ellen az I. r. vádlott és védője téves tényállás megállapítására hivatkozással felmentés érdekében, a II. r. vádlott és védője téves jogi minősítés, tényállás részbeni téves megállapítása miatt és felmentés érdekében, a IV. r. vádlott és védője felmentés érdekében jelentettek be fellebbezést. A többi vádlott és védőik a kihirdetett elsőfokú katonai tanács ítéletét tudomásul vették.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a katonai ügyészi fellebbezést részben eltérő tartalommal fenntartotta, az I. r. vádlott és a III. r. vádlott tekintetében indítványozta, hogy a Fővárosi Törvényszék ítéletét megalapozatlanságra és az indokolási kötelezettség elmulasztására tekintettel helyezze hatályon kívül és utasítsa az elsőfokú bíróságot új elsőfokú katonai büntetőeljárás lefolytatására.

A Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa, mint másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta és a II. r. vádlottal szemben alkalmazott megrovást 400.000,- forint pénzbüntetésre súlyosította, az V. r. vádlottat, a büntetőeljárás megszüntetése helyett az ellene elöljárói gondoskodás elmulasztásának bűntette miatt emelt vád alól – bűncselekmény hiányában – felmentette. Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét, helyes indokainál fogva helybenhagyta.

A tanács elnöke indokolásában előadta, hogy az elsőfokú bíróság az eljárási szabályokat alapvetően betartotta, az általa megállapított tényállás túlnyomórészt megalapozott volt, a bizonyítási eljárást lefolytatta és indokát adta, hogy mely bizonyítékokra alapította ítéletét.

A tanács elnöke az V. r. vádlott vonatkozásában kifejtette, hogy az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás részben helyesbítésre szorult azzal, hogy az V. r. vádlott által vezetett rendőr század nem tömegoszlatási céllal került kirendelésre, hanem rendezvénybiztosítás céljából, az V. r. vádlott pedig megfelelő tájékoztatást adott a kirendelt állomány felszereltségéről a kirendelő elöljárónak. A Magyar Televízió Székházánál történt, nem várt támadás bekövetkezésekor az V. r. vádlottnak már nem volt lehetősége arra, hogy intézkedjen a század hiányos felszerelésének pótlására, ezért mulasztás nem róható a terhére.

A helyesbített tényállásból a másodfokú bíróság azt a jogi következtetést vonta le, hogy az V. r. vádlott – az elsőfokú bíróság által megállapítottnál – súlyosabb megítélés alá eső katonai bűncselekményért nem tartozik büntetőjogi felelősséggel. A századhoz tartozó rendőrök ugyanis nem az V. r. vádlott szándékos mulasztása miatt szenvedtek súlyos sérüléseket.

A másodfokú bíróság álláspontja szerint az elsőfokú bíróság eltúlzottan enyhe jogkövetkezményt alkalmazott a II. r. vádlottal szemben, amikor megrovásban részesítette. Ugyanakkor a kifogástalan szolgálati múlttal rendelkező II. r. vádlottal szemben, aki 2006 szeptemberében olyan eseménysorozattal találkozott, amely a Magyar Rendőrséget felkészületlenül érte – az elkövetés óta eltelt több, mint 10 évre is figyelemmel – pénzbüntetésnél súlyosabb büntetés kiszabása nem indokolt.

A Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa az elsőfokú bíróság ítéletének egyéb rendelkezéseit törvényesnek találta.

A Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsának határozata valamennyi vádlottal szemben jogerős.

Budapest, 2017. február 13.

 

Fővárosi Ítélőtábla

Sajtótitkárság