Másodfokú határozat a több vádlottas vesztegetési ügyben

A Fővárosi Ítélőtábla 2017. június 28. napján T. Z. vádlott és társai ellen hivatali vesztegetés bűntette és más bűncselekmények miatt indult büntetőügyben határozatot hirdetett, a Fővárosi Törvényszék ítéletét valamennyi fellebbezéssel érintett vádlott tekintetében hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasította.

A Fővárosi Törvényszék 2016. november hó 11. napján kihirdetett ítéletével:

- T. Z. S. I. r. vádlottat bűnösnek mondta ki minősített adattal visszaélés bűntettében, 4 rendbeli hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettében, 1 rendbeli hivatali visszaélés bűntettében;

- M. V. II. r. vádlottat bűnösnek mondta ki 4 rendbeli bűnsegédként elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettében, 2 rendbeli befolyással üzérkedés bűntettében, 1 rendbeli hivatali visszaélés bűntettében;

- Dr. E. Zs. A. III. r. vádlottat bűnösnek mondta ki 1 rendbeli befolyással üzérkedés bűntettében;

- I. Gy. IV. r. vádlottat bűnösnek mondta ki 1 rendbeli bűnsegédként elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettében, 1 rendbeli befolyással üzérkedés bűntettében.

 

Ezért a törvényszék I. r. vádlottat 2 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre és 5 év közügyektől eltiltásra; II. r. vádlottat 2 év – végrehajtásában 4 évi próbaidőre felfüggesztett – börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre; III. r. vádlottat 2 év – végrehajtásában 2 évi próbaidőre felfüggesztett – börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre; míg IV. r. vádlottat 2 év – végrehajtásában 3 évi próbaidőre felfüggesztett – börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte.

A V-XVIII. r. vádlottakat a törvényszék az ellenük emelt vádak alól felmentette.

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen az ügyész valamennyi vádlott terhére anyagi és eljárásjogi jogszabálysértés, részben felmentés miatt is a vádlottak bűnösségének megállapítása, büntetés kiszabása és súlyosítás érdekében jelentett be fellebbezést. Az I. r. vádlott és védője, a II. r. vádlott és védője, a III. r. vádlott és védője felmentésért, a IV. r. vádlott és védője pedig elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést. A többi vádlott és védője a kihirdetett ítéletet tudomásul vette.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a Fővárosi Ítélőtáblához megküldött átiratában az ügyészi fellebbezést módosított tartalommal, az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezése érdekében tartotta fenn.

A tanács elnöke indokolásában kifejtette, hogy a másodfokú bíróság megítélése szerint a titkos információgyűjtés adatai felhasználhatóak az eljárásban. Ugyanakkor az elsőfokú bíróság a titkos információgyűjtés adatait tévesen  zárta ki a bizonyítékok köréből és ezért nem is értékelte, ezért a másodfokú bíróság szerint az elsőfokú bíróság ítélete megalapozatlan.

A tanács elnöke kiemelte azt is, hogy néhány vádlottal szemben folytatott bizonyítást a titkos információgyűjtés adatai nem érintették, azonban a vádlottak nagy számára és az egymással összefüggő cselekményekre tekintettel a teljes eljárás megismétlése szükséges és célszerű.   

 

Budapest, 2017. június 28.