Jogerős ítélet Dr. F. V. vádlott ügyében

A Fővárosi Ítélőtábla 2017. október 12. napján Dr. F. V. vádlott ellen emberölés bűntettének előkészülete miatt indult büntetőügyben ítéletet hirdetett, az elsőfokú bíróság ítéletét a jogi minősítés és a büntetés kiszabása körében megváltoztatta.

A Fővárosi Törvényszék ítéletével dr. F. V. vádlottat emberölés bűntettének előkészülete miatt 2 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, amelynek végrehajtását 5 év próbaidőre felfüggesztette. A próbaidő tartamára elrendelte a vádlott pártfogó felügyeletét külön előírva számára, hogy személyiségfejlesztő és agressziókezelő tréningen vegyen részt.

Az elsőfokú ítéletet az ügyész – három nap gondolkodási idő fenntartását követően – tudomásul vette, míg a vádlott és védője felmentés érdekében jelentettek be fellebbezést.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a bejelentett fellebbezéseket nem tartotta alaposnak, az elsőfokú ítélet helybenhagyására tett indítványt.

A Fővárosi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság a Fővárosi Törvényszék ítéletét megváltoztatta. A cselekményt önbíráskodás bűntette kísérletének minősítette, a szabadságvesztés büntetést 1 évre, a végrehajtás felfüggesztésének próbaidejét 3 évre enyhítette, továbbá a vádlottat előzetes mentesítésben részesítette. Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

A tanács elnöke indokolásában kiemelte, hogy az elsőfokú bíróság nem vizsgálta a vádlott azon védekezését, amely szerint nem állt szándékában a sértett megölése. A másodfokú bíróság ennek vizsgálatát követően – a vádlott védekezését elfogadva – nem találta bizonyítottnak az ölési szándék fennálltát, amelynek következtében az emberölés előkészülete nem állapítható meg, azonban a vádlott cselekményével megvalósította az önbíráskodás törvényi tényállását, e cselekmény azonban kísérleti szakban maradt.

A tanács elnöke kiemelte azt is, hogy az ítélőtábla a büntetési célokat szem előtt tartva szabta ki a vádlottal szemben a büntetést. A büntetés kiszabása során értékelte a jelentős időmúlást, a vádlott büntetlen előéletét, továbbá azt is, hogy a vádlott munkanélküli, jövedelemmel nem rendelkezik.

A másodfokú bíróság tanácsának elnöke utalt arra is, hogy az előzetes mentesítés alkalmazására azért volt szükség, mert ennek hiányában a jogász végzettségű vádlottal szemben, a kiszabott büntetés foglalkozástól eltiltásnak is minősült volna. Ez utóbbi azonban a büntetés célján túlmutató hátrányt jelenthetett volna a számára.

A Fővárosi Ítélőtábla határozata jogerős.

Budapest, 2017. október 12.

Fővárosi Ítélőtábla

Sajtótitkárság