Jogerős ítélet fk. K. N. vádlott ügyében

A Fővárosi Ítélőtábla 2017. október 26. napján fk. K. N. vádlott ellen emberölés bűntette miatt indult büntetőügyben ítéletet hirdetett, az elsőfokú bíróság ítéletét a bűnügyi költségek viselése tárgyában megváltoztatta.

 

Az első fokon eljárt Budapest Környéki Törvényszék mint fiatalkorúak bírósága fk. K. N. vádlottat bűnösnek mondta ki emberölés bűntettében és ezért őt 6 évi fiatalkorúak börtönében végrehajtandó szabadságvesztésre és 5 évi közügyektől eltiltásra ítélte. A vádlott legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.

Az ítélet ellen az ügyész a vádlott terhére a büntetés súlyosítása érdekében, a vádlott és védője, valamint eseti gyámja jelentett be fellebbezést téves jogi minősítés miatt enyhítésért. 

A Fővárosi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét a bűnügyi költségek viselése tárgyában megváltoztatta.

A tanács elnöke indokolásában kiemelte, hogy az elsőfokú bíróság az eljárási szabályokat betartotta, az általa megállapított tényállás megalapozott volt, a bizonyítási eljárást széleskörűen lefolytatta és indokát adta, hogy mely bizonyítékokra alapította ítéletét.

A tanács elnöke kiemelte, hogy az elsőfokú bíróság a bűnösségi körülményeket megfelelően értékelte és a fiatalkorúra irányadó büntetési tételkeret középmértékét – 5 év 15 nap – kis mértékben meghaladó büntetést szabott ki a vádlottal szemben.

A Fővárosi Ítélőtábla is úgy ítélte meg, hogy a kiszabott szabadságvesztés arányban áll a cselekmény társadalomra veszélyességével, valamint elegendő visszatartó erővel bír a vádlott számára.

A Fővárosi Ítélőtábla – az elsőfokú bíróság ítéletében foglaltakkal szemben – az elsőfokú eljárásban felmerült bűnügyi költség egy részének megfizetésére kötelezte a vádlottat, mert a másodfokú bíróság szerint a közel három millió forintos bűnügyi költségből csak a genetikai szakértő költsége volt az, amely szükségtelenül, nem a vádlott mulasztása folytán merült fel, így annak megfizetésére nem volt kötelezhető.

 

A Fővárosi Ítélőtábla határozata jogerős.

Budapest, 2017. október 26.

 

Fővárosi Ítélőtábla

Sajtótitkárság