Jogerős határozat D. A. vádlott ügyében

A Fővárosi Ítélőtábla 2017. december 7. napján D. A. vádlott ellen emberölés bűntettének kísérlete miatt indult büntetőügyben végzést hirdetett, az elsőfokú bíróság ítéletét – annak helyes indokainál fogva – helybenhagyta.

A Fővárosi Törvényszék 2017. május 2. napján kelt ítéletével a vádlottat emberölés bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek, ezért őt 9 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre és 9 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen a vádlott enyhítésért, a védő a vádlott javára elsődlegesen téves jogi minősítés miatt, másodlagosan enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést, míg az ügyész az ítéletet a kihirdetését követően tudomásul vette.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az átiratában az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozta.

A Fővárosi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság az első fokú bíróság ítéletét – annak helyes indokainál fogva – helybenhagyta.

A tanács elnöke indokolásában előadta, hogy az elsőfokú bíróság az eljárási szabályokat betartotta, az általa megállapított tényállás alapvetően megalapozott volt, a bizonyítási eljárást széleskörűen lefolytatta és indokát adta, hogy mely bizonyítékokra alapította ítéletét.

A tanács elnöke kiemelte, hogy az elsőfokú bíróság helyesen minősítette a vádlott cselekményét emberölés bűnttete kísérletének és a büntetési célok elérésére alkalmas büntetést szabott ki. Sem a büntetés súlyosítására, sem annak enyhítésére nincs törvényi lehetőség.

A Fővárosi Ítélőtábla határozata jogerős.

 

Budapest, 2017. december 7.