Végzés T. P. terhelt megismételt perújítási ügyében

A Fővárosi Ítélőtábla 2017. december 12. napján T. P. vádlott ellen önbíráskodás bűntette  miatt indult büntetőügy megismételt perújítási eljárásában végzést hirdetett, az elsőfokú bíróság végzését – annak helyes indokaira figyelemmel – helybenhagyta.

A Pest Megyei Bíróság a 2002. május hó 16. napján kihirdetett, és 2002. december hó 12. napján jogerős ítéletével

- T. P. vádlottat 1997. április hó 24. napja és 1999. március hó 20. napja közötti időben elkövetett cselekményei; 2 rendbeli – egy esetben felbujtóként, egy esetben folytatólagosan és társtettesként elkövetett – önbíráskodás bűntette, felbujtóként, aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntette és adócsalás vétsége miatt – halmazati büntetésül – 4 év 6 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre, 4 év közügyektől eltiltásra és 1.500.000 forint vagyonelkobzásra ítélte.

A Fővárosi Ítélőtábla – védői indítványra – 2007. május hó 16. napján perújítást rendelt el T. P. terhelt elmeállapotának megvizsgálása és beszámítási képességének tisztázása végett.

A beszámítási képesség közepes fokú korlátozottságának megállapítása miatt a Pest Megyei Bíróság a 2007. július hó 5. napján kelt és 2007. július hó 9. napján jogerőre emelkedett ítéletével a jogerős alapítélet büntetéskiszabó részét, a főbüntetés vonatkozásában hatályon kívül helyezte és a halmazati főbüntetést 2 év 6 hónap börtönre enyhítette.

A második perújítást a Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészségnek T. P. terhelt terhére bejelentett indítványa alapján 2008. szeptember hó 16. napján rendelte el.

A perújítási eljárásban az elsőfokú bíróság a perújítást 2017. március 29. napján kelt végzésével – mint alaptalant – elutasította.

Az elsőfokú végzés ellen az ügyész jelentett be fellebbezést az elsőfokú döntés megváltoztatása, a perújítás alapossága alapján a büntetés súlyosítása iránt.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az ügyészi fellebbezést fenntartotta.

A Fővárosi Ítélőtábla a Budapest Környéki Törvényszék végzését - helyes indokai alapján - helybenhagyta, mivel a kiszabott büntetés lényeges súlyosítása a számottevő (20 évet megközelítő) időmúlásra tekintettel nem volt indokolt.

A Fővárosi Ítélőtábla határozata jogerős.