LAKHELYELHAGYÁSI TILALMAT RENDELT EL A FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA V. L. VÁDLOTTAL SZEMBEN

A Fővárosi Ítélőtábla 2017. december 11. napján hozott végzésével V. L. vádlott házi őrizetét megszüntette és a vádlottal szemben a másodfokú eljárás befejezéséig Budapest közigazgatási területére vonatkozóan lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el.

A Fővárosi Törvényszék 2017. április 28. napján kihirdetett ítéletével V. L. vádlottat 7 év börtön fokozatú szabadságvesztésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte. A döntés ellen az ügyész, valamint a vádlott és a védő is fellebbezett, így az a vádlottal szemben nem emelkedett jogerőre.

A védő 2017. december 1. napján indítványt terjesztett elő a vádlottal szembeni kényszerintézkedés megszüntetésére.

A Fővárosi Ítélőtábla megállapította, hogy a vádlott az eljárás megindulásától kezdve többféle szabadságelvonó kényszerintézkedés hatálya alatt állt. V. L. a vele szemben kiszabott, összesen 84 hónapi szabadságvesztés büntetésből az előzetes letartóztatásban, illetve házi őrizetben töltött idő beszámításával mindeddig 45 hónapot már letöltött, és a letöltendő szabadságvesztésből még ténylegesen hátralévő időszak 11 hónap.

V. L. az átlagosnál lényegesen jobb és rendezettebb családi körülmények között él. A lakhatása, megélhetése biztosított, vagyoni helyzete rendezett, és hat kiskorú gyermeke ugyancsak Magyarországhoz köti, ezek a körülmények pedig a szökés, illetve elrejtőzés veszélyének közvetlensége ellen hatnak.

A Fővárosi Ítélőtábla arra is figyelemmel volt, hogy a hosszabb ideje nyomkövető eszköz alkalmazásával fenntartott házi őrizet szabályainak megszegésére nem került sor, amely azért jelentős, mert a házi őrizet intézménye önkéntes jogkövetésen alapul. A nyomkövető eszköz csak a rendőrség munkáját könnyíti meg és az ellenőrzést teszi lehetővé.

Mindezeket figyelembe véve a Fővárosi Ítélőtábla álláspontja szerint a házi őrizet további fenntartása az eljárás jelen szakaszában a fenti körülményekre figyelemmel még akkor sem indokolt, ha a szökés és elrejtőzés veszélyének közvetlensége teljes egészében nem szűnt meg.

A végzés nem jogerős, az ellen a Kúriához címzetten fellebbezésnek van helye. A Fővárosi Ítélőtábla a végzés meghozatalát követően haladéktalanul intézkedett a határozat kézbesítéséről.

Budapest, 2017. december 18.