P. T. terhelt perújítási indítványa – a Fővárosi Ítélőtábla elutasította a perújítási indítványt

A B. J. K. sértett elleni merénylet miatt folyamatban volt büntetőügyben hozott jogerős ítélet ellen P. T. elítélt védője perújítási indítványt terjesztett elő, amelyben arra hivatkozott, hogy a jogerős ítélet kihirdetését követően jutott tudomására, hogy az ügyben elítélt J. R. a Szegedi Fegyház és Börtönben elmondta M. R. elítéltnek, hogy a B. J. K. sértett sérelmére elkövetett robbantásos merénylet felbujtója – megnevezve a valódi elkövetőt – nem P. T. elítélt volt, amely körülmény alkalmas P. T. elítélt vonatkozásában a tényállás megváltoztatására és P. T. felmentésére, így indítványozta M. R. elítélt tanúkénti kihallgatását és a perújítás elrendelését.

A Fővárosi Ítélőtábla a perújítási indítvány alapján a 2017. október 24. napján kelt végzésével perújítási nyomozást rendelt el, arra hivatkozással, hogy a perújítás megengedhetősége körében nincs helye a bizonyítékok mérlegelésének, ugyanakkor az olyan perújítási indítványt, amelyben új bizonyítékot jelölnek meg, nem lehet elutasítani az új bizonyíték tartalmának ismerete nélkül.

A Fővárosi Ítélőtábla a 2018. január 18. napján kelt végzésével a P. T. terhelt védője által előterjesztett perújítási indítványt elutasította.

A másodfokú bíróság a döntésében kitért arra, hogy a büntetőeljárási törvény akkor engedi meg a perújítást, ha az alapügyben akár felmerült, akár fel nem merült tényre vonatkozóan olyan új bizonyítékot hoznak fel, amely valószínűvé teszi, hogy a terheltet fel kell menteni, lényegesen enyhébb büntetést kell alkalmazni, vagy büntetés helyett intézkedést kell alkalmazni illetve a büntetőeljárást meg kell szüntetni.

A Fővárosi Ítélőtábla indokolása szerint nem igazolódott az a feltevés, hogy M. R. által, a perújítási nyomozás során tett tanúvallomás – valóságtartalma esetén – alkalmas a büntetőjogi felelősséget meghatározó eltérő tényállás megállapítására, mivel a tanú nem árulta el annak a személynek a nevét, akit J. R. neki felbujtóként megjelölt.

Ugyanakkor a perújítási nyomozás során tanúként kihallgatott J. R. megismételte a korábban tett vallomását, amely szerint a robbantásos merénylet elkövetője J. H. és nem P. T. volt. A Fővárosi Ítélőtábla szerint az alapügyben mind az elsőfokú, mind a másodfokú bíróság részletesen vizsgálta J. R. más általi elkövetés lehetőségét feltevő védekezését, de ennek megállapítását egyik bíróság sem látta bizonyítottnak. A perújítási eljárásban a korábbi jogerős döntés alapját képező bizonyítékok újbóli értékelését a törvény egyértelműen kizárja.

Mindezekre tekintettel a másodfokú bíróság szerint M. R. tanú vallomása csak, mint bizonyítási eszköz új, de valójában nem tartalmaz új bizonyítékot és így a perújítás elrendelésének alapjául nem szolgálhat.

A végzés nem jogerős, azzal szemben P. T. elítélt védője a Kúriához fellebbezéssel élhet.

A Fővárosi Ítélőtábla a végzés meghozatalát követően haladéktalanul intézkedett a határozat kézbesítéséről.

Budapest, 2018. január 26.

Fővárosi Ítélőtábla

Sajtótitkárság