Jogerős ítéletet hozott a Fővárosi Ítélőtábla az Andrássy úti ingatlanokat érintő hűtlen kezelés ügyében

A Fővárosi Ítélőtábla 2018. február 28. napján F. Gy. vádlott és társai ellen hűtlen kezelés bűntette miatt indult büntetőügyben ítéletet hirdetett, az elsőfokú bíróság ítéletét a jogi minősítés és a büntetés kiszabása körében részben megváltoztatta.

A Fővárosi Törvényszék a 2017. január 24. napján kelt ítéletével F. Gy. II. r., Dr. K. T. III. r., B. G. IV. r., L. F. V. r., O. P. VI. r., T. Gy. K. VII. r., Dr. H. K. IX. r., H. Cs. X. r., Sz. F. XI. r., T. M. K. XII. r., Sz. M. XIII. r., Á. I. Z. XV. r. vádlottat hűtlen kezelés bűntettében mondta ki bűnösnek.

Ezért az elsőfokú bíróság:

  • a II. r. vádlottat 2 év végrehajtásában 5 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre és 70 millió forint pénzbüntetésre,
  • a III. r., a IX. r., a X. r., a XII. r., a XIII. r. vádlottat 1 év 10 hónap végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre,
  • a IV. r., az V. r., a VI. r., a VII. r., a XI. r. vádlottat 1 év 8 hónap végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre,
  • a XV. r. vádlottat 1 év 6 hónap végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte.

A vádlottakat – a II. és a X. r. vádlott kivételével – előzetes mentesítésben részesítette. Rendelkezett továbbá a járulékos kérdésekre vonatkozóan is.

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen az ügyészség valamennyi vádlott terhére súlyosítás miatt, míg a vádlottak és védőik felmentés érdekében jelentettek be fellebbezést.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az átiratában az ügyészi fellebbezést fenntartotta.

A Fővárosi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság a Fővárosi Törvényszék ítéletét megváltoztatta, a II. r. vádlottal szemben kiszabott pénzbüntetést mellőzte.

A III.-VII. r., a IX-XIII. r. és a XV. r. vádlottak terhére megállapított bűncselekményt hanyag kezelés vétségének minősítette és a velük szemben kiszabott büntetést megrovás intézkedésre enyhítette.

A tanács elnöke indokolásában előadta, hogy a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét a II. r. vádlott tekintetében a minősítést érintően is helyesnek találta, megállapította, hogy a II. r. vádlott szándékosan szegte meg a versenyeztetésre vonatkozó szabályokat, abból a célból, hogy az általa választott Kft. részére történjen a budapesti épületek elidegenítése. A II. r. vádlott ezért hűtlen kezelés bűntettét valósította meg.

A képviselőtestület további vádlott tagjai a vagyonkezelés szabályait nem szándékosan szegték meg. A másodfokú bíróság – pótolva az elsőfokú bíróság tényállásának hiányosságait – a törvényszéktől eltérően azt állapította meg, hogy e vádlottak azért szegték meg az Államháztartási Törvény, és az ennek felhatalmazása alapján kiadott önkormányzati rendelet kötelező versenyeztetést előíró szabályát, mert a II. r. vádlott ez irányú előterjesztését kritika nélkül, automatikusan megszavazták.

Nem tanúsították az önkormányzati képviselőtől elvárható gondosságot, ugyanis nem vizsgálták meg, hogy az előterjesztésben felhozott indokok valóban lehetőséget adnak-e a pályázat kiírásának mellőzésére. Márpedig a képviselőtestület kizárólagos jogköre volt a versenyeztetés mellőzéséről a döntés, a felelősséget másra akkor sem háríthatták át. Ezért gondatlanságból nem látták előre, hogy ténylegesen szabályszegést követnek el és ezzel az önkormányzatnak vagyoni hátrányt okozhatnak, így kizárólag az enyhébben minősülő hanyag kezelés vétségéért felelnek.

A fentiekre figyelemmel a másodfokú bíróság úgy ítélte meg, hogy a II. r. vádlottal szemben az elsőfokú bíróság által kiszabott, próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés még az eltelt 14 évre figyelemmel is szükséges és arányos, ugyanakkor vele szemben a pénzbüntetés kiszabásának törvényi oka hiányzott. Ellenben a többi vádlottal szemben három évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett vétségért, tetemes idő elteltével már a kiszabható legkisebb büntetés is szükségtelen volt, a gondatlanság legenyhébb foka terhelte őket, mindezért a másodfokú bíróság velük szemben megrovást alkalmazott.

A Fővárosi Ítélőtábla határozata jogerős.

 

Budapest, 2018. február 28.

 

Fővárosi Ítélőtábla

Sajtótitkárság