Jogerős ítélet az érelmeszesedés elleni vakcinát jogellenesen alkalmazó orvos ügyében

A Fővárosi Ítélőtábla 2018. március 20. napján dr. P. L. Gy. vádlott ellen emberen végezhető kutatás szabályainak megszegésének bűntette miatt indult büntetőügyben ítéletet hirdetett, az elsőfokú bíróság ítéletét a büntetés kiszabása körében részben megváltoztatta.

A Fővárosi Törvényszék a 2017. december 18. napján kihirdetett ítéletével bűnösnek mondta ki társtettesként elkövetett emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése bűntettében dr. P. L. Gy. vádlottat, aki a dr. H. I. által kifejlesztett, az érelmeszesedést csökkentő antigént huzamosabb időn keresztül, meg nem határozható számú páciensnek ellenérték fejében befecskendezte, annak tudatában, hogy az eljárás nem engedélyezett.

Ezért őt az elsőfokú bíróság 300 napi tétel pénzbüntetésre ítélte azzal, hogy egy napi tétel összegét 2.500 forintban (mindösszesen 750.000 forintban) állapította meg, valamint 330.000 forint vonatkozásában vagyonelkobzást rendelt el.

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen a vádlott és védője felmentésért jelentett be fellebbezést.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a Fővárosi Ítélőtáblához megküldött átiratában az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyására tett indítványt.

A Fővárosi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság a Fővárosi Törvényszék ítéletét megváltoztatta, a vádlott elkövetői minőségénél a társtettességre utalást mellőzte, továbbá a pénzbüntetést 400.000 forintra enyhítette.

A tanács elnöke indokolásában előadta, hogy az elsőfokú bíróság az eljárási szabályokat betartotta, az általa megállapított tényállás alapvetően megalapozott volt, csupán csekély pontosításra szorult. A törvényszék a bizonyítási eljárást széleskörűen lefolytatta és indokát adta, hogy mely bizonyítékokra alapította ítéletét.

A tanács elnöke kiemelte, hogy kétséget kizáró bizonyossággal csak az volt megállapítható, hogy a vádlott az antigént három páciens szervezetébe juttatta be, továbbá a társtettesség megállapíthatóságának hiányzott a büntetőjogi alapja.

A Fővárosi Ítélőtábla álláspontja szerint a vádlottal szemben a törvényszék a büntetési célokkal összhangban álló büntetési nemet választott, azonban a társtettesség mellőzésére, valamint a tényállás fenti módosítására figyelemmel a vagyontalan nyugdíjas vádlottal szemben a pénzbüntetés összegének csökkentése volt indokolt.

A Fővárosi Ítélőtábla határozata jogerős.

Budapest, 2018. március 20.

 

Fővárosi Ítélőtábla

Sajtótitkárság