A Fővárosi Ítélőtábla döntött az állami légitársaság dolgozóinak Magyar Állammal szemben indított perében

Az M. Zrt. ellen felszámolási eljárás indult, mely során a hitelezők igényüket bejelentették. A zárómérleg benyújtásakor kiegyenlítetlen hitelezői követelések maradtak fenn. A perben 286 magánszemély, hitelező – akik az M. Zrt. munkavállalói voltak – kérték, hogy a bíróság állapítsa meg azt, hogy az alperes – mint az adós tulajdonosa – korlátlan és teljes felelősséggel tartozik az M. Zrt. „f.a.” adós elleni felszámolási eljárás során az adós vagyona által nem fedezett felperesi hitelezői igények kielégítéséért.

A Fővárosi Ítélőtábla a 2018. április 11. napján megtartott tárgyaláson az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

A bíróság megállapította az alperes felelősségét a felpereseknek az M. Zrt. „f.a.” adós elleni felszámolási eljárásban nyilvántartott és kiegyenlítetlen hitelezői követelései erejéig. Megállapította, hogy az alperes uralkodó tag volt az M. Zrt.-ben a felszámolási eljárás megindításáig.

A bíróság rögzítette, hogy az alperes tartósan hátrányos üzletpolitikát folytatott a megjelölt időszakban. E tartósan hátrányos üzletpolitika következménye az a vagyoncsökkenés, amelynek következtében a felszámolási eljárásban a hitelezői igények kielégítésére – így az adott ügy felpereseinek munkaviszonnyal kapcsolatos hitelezői igénye megtérítésére – nem maradt fedezet.