Másodfokú határozat K. G. vádlott és társai költségvetési csalás miatt indult ügyében

A Fővárosi Ítélőtábla 2018. április 26. napján K. G. vádlott és társai ellen költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmény miatt indult büntetőügyben ítéletet hirdetett.

 

A Fővárosi Törvényszék a 2017. év május hó 4. napján kihirdetett ítéletével a
III. r., IV. r. és IX. r. vádlott bűnösségét egyes költségvetést károsító bűncselekmények és pénzmosási bűncselekmények elkövetésében megállapította, ezért

- a III. r. vádlottat 1 év 8 hónap, végrehajtásában 4 évi próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetésre,

- a IV. r. vádlottat 2 év, végrehajtásában 5 évi próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetésre és 3.000.000 Ft pénzbüntetésre,

- a IX. r. vádlottat 2 év, végrehajtásában 5 évi próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetésre és 5.000.000 Ft pénzbüntetésre ítélte.

A VII. r. és VIII. r. vádlottak bűnösségét költségvetést károsító cselekmények elkövetésében megállapította, ezért a VII. r. vádlottat 10 hó, végrehajtásában 3 évi próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetésre, a VIII. r. vádlottat 1 év, végrehajtásában 4 évi próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte.

A III. r., IV. r., VIII. r. és IX. r. vádlottakat eltiltotta gazdasági társaság ügyvezető tisztségének gyakorlásától.

Rendelkezett a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjáról, az előzetes fogvatartásban töltött idő, a házi őrizetben töltött idő beszámításáról, rendelkezett a lefoglalt tárgyakról és a zár alá vett vagyontárgyakról, valamint a bűnügyi költség viseléséről is.

Ellenben az I. r., II. r., III. r,, IV. r., V. r., VI. r. és a IX. r. vádlottat a többrendbeli költségvetést károsító és többrendbeli közbizalom elleni bűncselekmény, valamint pénzmosási cselekmények vádja alól felmentette, az összes elkövetési érték a vádiratok szerint 2.058.980.108 Ft volt.

A kihirdetett ítélettel szemben az ügyész az I. r, II. r., V. r. és VI. r. vádlottak terhére bűnösségük megállapítása és büntetés kiszabása, a III. r., IV. r. és
IX. r. vádlottak terhére a felmentő rendelkezések ellen bűnösség megállapításáért, továbbá a büntetések súlyosításáért, VIII. r. vádlott terhére a büntetés súlyosításáért jelentett be fellebbezést.

A IV. r. vádlott védője a cél megjelölése nélkül, VII. r. vádlott és védője felmentésért, VIII. r. vádlott védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért, IX. r. vádlott és védője felmentésért jelentett be fellebbezést.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a bejelentett ügyészi fellebbezést I. r., II. r., III. r., IV. r., V. r., VI. r. és IX. r. vádlott vonatkozásában hatályon kívül helyezés, és az elsőfokú bíróság új eljárásra utasítása érdekében, míg VIII. r. vádlott vonatkozásában súlyosításért és VII. r. vádlott vonatkozásában az elsőfokú ítélet helybenhagyása érdekében tartotta fenn.

A Törvényszék által megállapított tényállás lényege szerint az I. r. és II. r. vádlottak részben közösen, részben önállóan animációs és élőszereplős filmek előállításával foglalkoztak, míg V. r. vádlott cégével ezen animációs filmeket gyártotta, a gyártás folyamatába III. r. vádlott cége és IX. r. vádlott cége is közreműködött oly módon, hogy a III. r. vádlott által működtetett cég kizárólag számlázással foglalkozott mindenféle gazdasági tevékenység nélkül és ezen számlákat nyújtotta be IX. r. vádlott cégének, amely alvállalkozóként vállalta el a filmek gyártását I. r. és II. r. vádlott cégeitől. Az I. r. és II. r. vádlottnak nem volt arról tudomása, hogy III. r. vádlott cége fiktív számlákat bocsát ki, és ezeket IX. r. vádlott cége beállítja cége könyvelésébe. A VII. r. vádlott elítélésére fiktív számlák befogadásával kapcsolatban, míg VIII. r. vádlott elítélésére az általa kiállított és IV. r. vádlott cége által befogadott fiktív számlák kapcsán került sor.    

A Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság a Fővárosi Törvényszék ítéletét az V. r. vádlott vonatkozásában helybenhagyta, a VII. r. vádlott vonatkozásában megváltoztatta és a vele szemben kiszabott 10 hónap börtönbüntetés próbaidejének tartamát 2 évre  mérsékelte.

Az I. r., II. r., III. r., IV. r., VI. r., VIII. r., és IX. r. vádlottal szemben az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasította.

A tanács elnöke az indokolásában előadta, hogy az elsőfokú bíróság az V. r. és VII. r. vádlottra vonatkozóan megalapozott tényállást állapított meg. Az V. r. vádlottat helyes indokok alapján mentette fel, míg a VII. r. vádlott bűnösségét és a terhére rótt cselekmények minősítését is megfelelően állapította meg. Az ítélőtábla szerint az elsőfokú bíróság által kiszabott büntetés arányban áll a cselekmények tárgyi súlyával és az alapvetően helyesen felsorolt bűnösségi körülményekkel, egyedül az időmúlás miatt vált indokolttá a szabadságvesztés próbaidejének csökkentése.

Mindezekre tekintettel az V. r. és VII. r. vádlottak esetében az elsőfokú ítélet érdemi felülbírálatára sor került, a velük szemben hozott ítéleti rendelkezések jogerőre emelkedtek.

A tanács elnöke kifejtette, hogy az elsőfokú bíróság ítélete a további vádlottakat érintően felülbírálatra nem alkalmas.

A IV. r. és VIII. r. vádlott tekintetében az elsőfokú ítélet feltétlen hatályon kívül helyezését eredményező eljárási szabálysértés valósult meg. A büntetőeljárási törvény értelmében feltétlen hatályon kívül helyezési ok, ha a tárgyalást olyan személy távollétében tartották meg, akinek a részvétele a törvény értelmében kötelező.

Az I. r., II. r., III. r., VI. r. és IX. r. vádlottakat érintően az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás hiányos, részben a feltárt bizonyítékok teljes körű értékelésének, részben a tényállás tisztázásához szükséges további bizonyítás felvételének elmulasztása (felderítetlenség) miatt. Ennek következtében az ítélet oly mértékben megalapozatlan, amely megalapozatlanság a másodfokú eljárásban nem küszöbölhető ki, tehát az elsőfokú eljárás megismétlése szükséges.

A Fővárosi Ítélőtábla ítélete ellen további fellebbezésnek nincs helye.

Budapest, 2018. április 26.