Közlemény

                                                                                                     

K Ö Z L E M É N Y

 

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke kezdeményezésére a Pécsi Ítélőtábla bíráinak kirendelésére került sor a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (Bjt.) 31. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a kirendeléssel érintett bírák hozzájáruló nyilatkozatára [Bjt. 31. § (4) bekezdés] és a bíróságok közötti ügyteher egyenletes elosztásának a biztosítására [Bjt. 31. § (2) bekezdés].

A Fővárosi Ítélőtábla és a Pécsi Ítélőtábla elnökének 2017. szeptember 5-én megkötött együttműködési megállapodásának módosítására került sor, amelynek alapján 2018. május 1. napjától további 30 darab nemperes felszámolási ügy kerül átadásra – a lajstrom szerint folyamatos sorszámozás alapján, érkezési sorrendben – a Pécsi Ítélőtábla részére.

 

A kirendelt bírák a megállapodás alapján saját beosztási helyükön járnak el.

 

Budapest, 2018. május 2.