Jogerős ítélet az idős korú sértettet bántalmazó, megkötöző és sorsára hagyó vádlottal szemben

A Fővárosi Ítélőtábla 2018. június 19. napján K.B. vádlott és társa ellen emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt indult büntetőügyben határozatot hirdetett, amellyel az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

 

 

A Budapest Környéki Törvényszék a 2017. szeptember 29. napján kihirdetett ítéletével K.B. I. rendű vádlottat bűnsegédként, nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, idős személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette, társtettesként aljas indokból vagy célból, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette és társtettesként elkövetett magánlaksértés bűntette miatt 17 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, azzal, hogy az I. rendű vádlott a szabadságvesztés büntetésből legkorábban annak kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.

 

Az elsőfokú bíróság T.R.Zs. II. rendű vádlottat az ellene társtettesként nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, idős személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette, társtettesként aljas indokból vagy célból, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértésének és társtettesként elkövetett magánlaksértés bűntette miatt emelt vád alól felmentette.

 

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás lényege szerint az I. rendű vádlott és ismeretlenül maradt társa 2013. szeptember 10. napján a késő esti órákban gépkocsival a 91 éves sértett családi házához mentek, ahol a kapun átmászva bejutottak az udvarra, a bejárati ajtót felfeszítették, és az ingatlanban értékek után kutattak. A hálószobában az I. rendű vádlott ismeretlen társa ököllel az arcán és a fején 5-6 alkalommal megütötte az idős sértettet, majd a vádlottak az állólámpa elektromos vezetékével összekötözték a sértett kezét és lábát, hogy ne tudjon segítséget hívni. Az I. rendű vádlott és ismeretlen társa a helyszínről kb. 10.000 és 50.000 Ft közötti értéket vittek magukkal. Az idős sértettet másnap reggel egy hozzátartozója találta meg, ezt követően kórházba szállították, ahol az elszenvedett koponyasérülések miatt három nap múlva elhalálozott.

 

Az elsőfokú ítélettel szemben az ügyész az I. rendű vádlott terhére a büntetés súlyosítása, míg a II. rendű vádlott terhére bűnössége megállapítása és büntetés kiszabása érdekében jelentett be fellebbezést. Az I. rendű vádlott és védője felmentés érdekében fellebbezett, a II. rendű vádlott és védője tudomásul vette az elsőfokú ítéletet.

 

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a bejelentett ügyészi fellebbezést az I. rendű vádlott esetében változatlan tartalommal fenntartotta, míg a II. rendű vádlott esetében visszavonta, így a II. rendű vádlott vonatkozásában az elsőfokú felmentő ítélet jogerőre emelkedett.

 

A Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság eljárása során nyilvános ülésről tárgyalásra tért át, mivel az addig tagadó I. rendű vádlott érdemi vallomást terjesztett elő. Az I. rendű vádlott a másodfokú tárgyalás során elismerte, hogy eltulajdonítási szándékkal bement a sértett házába és részt vett a sértett megkötözésében. Azt azonban továbbra is tagadta, hogy a sértettet ő is bántalmazta volna, úgy nyilatkozott, hogy a bántalmazást nem látta, illetve a megkötözés során nem észlelt a sértetten sérülést.

 

A Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét – annak helyes indokai alapján – helybenhagyta.

 

A tanács elnöke indokolásában előadta, hogy az elsőfokú bíróság az eljárási szabályokat betartotta, a tényállás megállapításakor nem tévedett, a bizonyítási eljárást széleskörűen lefolytatta és kellő indokát adta, hogy mely bizonyítékokra alapította ítéletét, amellyel a másodfokú bíróság teljes egészében egyetértett. A törvényszék eleget tett indokolási kötelezettségének is. A kiszabott büntetés szükséges és elégséges a jogszabályban meghatározott büntetési célok eléréséhez.

 

A Fővárosi Ítélőtábla határozata jogerős és végrehajtható.

 

 

Budapest, 2018. június 19.

 

 

Fővárosi Ítélőtábla

Sajtótitkárság