Jogerős döntés a közszolgálati médiaszolgáltató szerződése ügyében

A Fővárosi Ítélőtábla 2018. szeptember 27. napján kihirdette határozatát a D.K. felperesnek a D.M.N. Zrt. alperes ellen, szerződési feltétel érvénytelenségének megállapítása iránt indított perében, mellyel az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

Az elsőfokú bíróság 2018. január 18. napján meghozott ítéletével a felperes keresetét elutasította.

Az ítélet ellen a felperes terjesztett elő fellebbezést, amely az elsőfokú ítélet megváltoztatására, a keresetének helyt adó határozat hozatalára irányult.

A felperes keresetében az alperessel kötött Országos Sajtószolgálati szerződés egyes feltételei érvénytelenségének a megállapítását kérte, kifogásolva, hogy az alperes több esetben megtagadta közleményei közzétételét a keresettel támadott szerződési pontokra hivatkozva, mert az álláspontja szerint más személyek valamely személyhez fűződő jogát sértette.

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta, megállapítva, hogy a per tárgya nem a médiajogi szabályozás, intézményrendszer, jogorvoslati rendszer megfelelőségének felülvizsgálata, hanem a felek között nem vitásan létrejött szerződéses jogviszony érvényessége. A Médiatörvény meghatározza a közszolgálati médiaszolgáltató alperes hírügynökségi feladatait, előírja meghatározott közlemények közzétételét és a szerződés kifogásolt rendelkezése ezen közzététel korlátainak egyikét határozza meg. A perben a kereset szempontjából azt kellett vizsgálni, hogy a jogszabály céljából következik-e, hogy az alperesnek minden közleményt, ide értve a személyhez fűződő jogokat sértő közleményeket is, közzé kell-e tennie, ez azonban a Médiatörvény rendelkezéseiből nem következik.

 

Budapest, 2018. szeptember 28.