A B.C brókercég ügye a Fővárosi Ítélőtábla döntése következtében első fokon folytatódik

A Fővárosi Ítélőtábla 2018. november 14. napján határozatot hirdetett a B.C. brókercég, mint felperes és az S.B. dán illetékességű bank perében, mellyel az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és új határozat hozatalára utasította.

A felek 2003. és 2004. évben megállapodásokat kötöttek, amely alapján az alperes a felperes ügyfelei részére derivatív deviza és részvény ügyletekre vonatkozó szolgáltatást nyújtott. 2015. január 15-ét követően a svájci frank árfolyama rövid időn belül extrém erősödést mutatott. A svájci frankkal történő kereskedés vonatkozásában bekövetkezett tranzakciónak a végrehajtását követően az alperes követelést támasztott a felperessel szemben. A felek a kialakult helyzet békés rendezése érdekében 2015. január 18-án megállapodást kötöttek, melynek alapján a felperes több alkalommal magas összegű utalásokat teljesített az alperes számára. 2015. szeptember 2-án a felperes átutalási megbízást adott az alperes részére az átutalt összegek visszafizetése végett, aminek teljesítését az alperes megtagadta. Ezt követően a felperes a felek között 2015. január 18-án létrejött megállapodás érvénytelenségére hivatkozva keresetet nyújtott be az alperessel szemben, melyben visszakövetelte az általa teljesített szolgáltatásokat.

Az elsőfokú bíróság ítéletével kötelezte az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 1.170.000.000 forint és ezen összeg után 2015. szeptember 2. napjától a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt mértékű késedelmi kamatát; továbbá 2.542.000 eurót, és ezen összeg után 2015. szeptember 2. napjától évi 8,5% mértékű késedelmi kamatot, valamint 27.389.065 forint perköltséget. Kötelezte továbbá az alperest, hogy a felperesi értékpapírszámlára a rendelkező részben felsorolt dematerializált értékpapírokat adja vissza. Ezt meghaladóan a keresetet elutasította.

Az ítélet ellen mindkét fél fellebbezést terjesztett elő.

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és új határozat hozatalára utasította.
A másodfokú bíróság megállapította, hogy a perben támadott 2015. január 18-án kelt megállapodás utolsó bekezdése egyértelműen a dán jog alkalmazását írja elő a szerződés vonatkozásában. A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény 50. § (1) bekezdése értelmében a szerződésre a felek által választott jog alkalmazandó. A Fővárosi Ítélőtábla mindezek alapján megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a külföldi jog tartalma tekintetében a megismételt eljárás után lesz abban a helyzetben, hogy a perbeli megállapodást minősítse és döntsön annak megtámadhatóságáról.