Súlyosította a Fővárosi Ítélőtábla az országúti kődobálók büntetését

Megváltoztatta a Fővárosi Ítélőtábla az emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt U. R. és társai ellen indított büntetőügyben a Budapest Környéki Törvényszék ítéletét. A másodfokú bíróság U. R. I. r. és F. L. II. r. vádlottat 2 év letöltendő börtönbüntetésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a vádlottak legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsáthatók feltételes szabadságra. L. B. V. III. r. vádlott cselekményeit részben átminősítette, a vele szemben kiszabott 1 év 6 hónap – 3 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetést nem érintette. Ugyanakkor az elsőfokú bíróság által kiszabott végleges hatályú járművezetéstől eltiltást az I. r. és II. r. vádlott esetében 5-5 évre, a III. r. vádlott esetében 2 évre enyhítette.

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás lényege szerint az egy baráti társaságot alkotó vádlottak megállapodtak abban, hogy szórakozásból fémkapukat, majd álló, illetve közlekedő járműveket fognak kővel és egyéb tárgyakkal megdobálni. 2016 februárjában Érd és Tárnok környékén haladtak az I. r. vádlott által vezetett gépkocsival, amikor az I. r. vádlott a vezető ülés felőli ablakon kinyúlva kb. ökölnagyságú köveket dobott a vele ellentétes irányból érkező – utasokat nem szállító – autóbuszok vezetői felé. Az elhajított kövek az autóbuszok szélvédőit megrongálták, azonban személyi sérülés nem történt. A vádlottak a cselekményeik elkövetése után továbbhajtottak. 2016 februárja és márciusa között több hasonló jellegű cselekményt követtek el. 2016. február 23. napján az esti órákban a vádlottak a személygépkocsival az M7 autópálya felett átívelő felüljáróra hajtottak és a korláttól nem messze megálltak. A gépkocsiból kiszálltak, majd egy kb. 25 kg súlyú cementes zsákot kiszakítottak, a súlyából vesztő zsákot a felüljáró korlátján átemelték és a szemből érkező jármű szélvédője irányába ledobták. A cementes zsák a sértett által vezetett vontató szélvédője közepének ütközött, beszakította azt és a vezetőfülke belsejébe zuhant, miközben a szétszakadt zsákból a cementpor a vezetőfülke belsejét és a sértettet beterítette. A szélvédő beszakadását követően a sértett fékezett, az út szélére félre állt, majd telefonon értesítette a rendőrséget. A vádlottak elfogására egy benzinkútnál került sor 2016. március 03-án, amikor az I. r. vádlott rendszámtábla nélküli autójával próbáltak meg fizetés nélkül tankolni.

Az elsőfokú bíróság U. R. I. r. vádlottat közlekedési bűncselekmények, rongálás és egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette, valamint garázdaság bűntette miatt halmazati büntetésül 2 év – végrehajtásában 5 évi próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztésre és a közúti járművezetéstől végleges eltiltásra ítélte. A bűncselekményeket részben társtettesként, részben bűnsegédként megvalósító F. L. II. r. és L. B. V. III. r. vádlottat halmazati büntetésül 1 év 6 hónap – végrehajtásában 3 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztésre és a közúti járművezetéstől végleges eltiltásra ítélte. A próbaidő tartamára elrendelte mindhárom vádlott pártfogó felügyeletét.

 

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész az I. és II. r. vádlottak terhére téves minősítés miatt, a cementes zsákkal elkövetett cselekmény tekintetében emberölés bűntette kísérletének megállapítása és a büntetések súlyosítása végett, a vádlottak és védőik enyhítés érdekében jelentettek be fellebbezést.

 

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a védelmi fellebbezéseket nem tartotta alaposnak, az ügyészi fellebbezést módosított tartalommal tartotta fenn.

A másodfokú tanács elnöke az ítélet szóbeli indokolása során elmondta, hogy az elsőfokú bíróság az eljárási szabályok megtartásával folytatta le az eljárást, széleskörű bizonyítást vett fel, ennek eredményeként megalapozott tényállást állapított meg, a vádlottak cselekményeit túlnyomórészt helyesen minősítette. Az ítélőtábla nem osztotta az ügyészség azon álláspontját, hogy a cementes zsák ledobása emberölés bűntette kísérletének minősülne. A vádlottak a cementes zsákot a ledobása előtt kiszakították, amely ezáltal jelentős súlyvesztéssel és alacsonyabb sebességgel csapódott a szemből érkező jármű szélvédőjének, a járműbe zuhanó tárgy nem okozott sérülést. A vádlottak szándéka még eshetőlegesen sem irányult a járművezető életének kioltására vagy testi sértés okozására, felelősségük csupán az ún. limitált veszélyhelyzet előidézése miatt állapítható meg. Nem tartotta indokoltnak az ítélőtábla a cselekmény elkövetésekor fiatal felnőtt vádlottakkal szemben a végleges hatályú járművezetéstől eltiltást sem. A cselekményeik többszörös halmazata, azok tervszerűsége és szervezettsége (az elkövetési eszközök előzetes összegyűjtése, a kamera nélküli helyszínek kiválasztása) és különösen a hasonló jellegű cselekmények elszaporodottsága miatt azonban a másodfokú bíróság úgy ítélte meg, hogy az általános és speciális büntetési célok az I. és II. r. vádlottakkal szemben kizárólag végrehajtandó szabadságvesztés kiszabásával érhetők el.

A Fővárosi Ítélőtábla döntése jogerős, ellene nincs helye fellebbezésnek.

CsatolmányMéret
127.84 KB