Másodfokú ítélet a befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények elkövetésével vádolt volt rendőrök ügyében

A Fővárosi Ítélőtábla 2019. január 21. napján dr. P. Zs és társai ellen befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt indult büntetőügyben határozatot hirdetett, amelyben az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta.

 

A Fővárosi Törvényszék a 2018. június 26. napján kihirdetett ítéletében

 

- dr. P. Zs. I. rendű vádlottat bűnösnek mondta ki 2 rb. társtettesként elkövetett befolyással üzérkedés bűntettében, 5 rb. társtettesként elkövetett zsarolás bűntettében, 2 rb. felbujtóként elkövetett hivatali visszaélés bűntettében, valamint társtettesként elkövetett önbíráskodás bűntettének kísérletében, és ezért őt halmazati büntetésül 3 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre, 1.000.000 forint pénzbüntetésre, 5 évre a mediátori tevékenységtől eltiltásra és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a vádlott a szabadságvesztésből legkorábban annak kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. Ezen vádlottat az ellene további 1 rb. bűnsegédként elkövetett önbíráskodás bűntettének kísérlete miatt emelt vád alól bizonyítottság hiányában felmentette.

 

- L. F. II. rendű vádlottat bűnösnek mondta ki 2 rb. társtettesként elkövetett befolyással üzérkedés bűntettében, 5 rb. társtettesként elkövetett zsarolás bűntettében, valamint 2 rb. - egy esetben társtettesként elkövetett - önbíráskodás bűntettének kísérletében, és ezért őt halmazati büntetésül 3 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre, 1.000.000 forint pénzbüntetésre, 5 évre a mediátori tevékenységtől eltiltásra és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a vádlott a szabadságvesztésből legkorábban annak kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.

 

- dr. P-né B. R. III. rendű vádlottat bűnösnek mondta ki felbujtóként elkövetett hivatali visszaélés bűntettében és ezért 500.000 Ft pénzbüntetésre ítélte.

 

- A. I. IV. rendű vádlottat bűnösnek mondta ki 2 rb. hivatali visszaélés bűntettében és ezért 10 hónap – végrehajtásában 2 évi próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztés büntetésre ítélte azzal, hogy annak utólagos elrendelése esetén a végrehajtási fokozat börtön, és abból a vádlott legkorábban annak kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. Egyszersmind e vádlottat a törvényszék előzetes mentesítésben részesítette.

 

- A. J. V. rendű vádlottat az ellene felbujtóként elkövetett hivatali visszaélés bűntette miatt emelt vád alól felmentette.

 

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás lényege szerint a korábban a rendőrség hivatalos állományának tagjaként dolgozó dr. P. Zs. I. rendű és L. F. II. rendű vádlottak, két gazdasági társaságukat – a törvényes jövedelemszerzés mellett, annak látszatát fenntartva – a rendszeres haszon érdekében szervezett módon elkövetett zsarolásokra használták. A megbízások során az I. és a II. rendű vádlottak ügyfeleiknek rendszeresen hivatkoztak arra, hogy a rendőri múltjuk révén a velük kapcsolatban lévő személyektől nem nyilvános adatokról felvilágosítást kapnak, illetve díjazásuk egy részét egyéb, nem hivatalos kifizetésekre kell fordítaniuk. Megbízóikat megtévesztetve annak látszatát keltették, hogy a részükre kifizetett vagy kifizetendő anyagi ellenszolgáltatásért a megbízásukat teljesítik, holott a kötelezettségek teljesítése nem állt szándékukban. A megbízások után rendszerint annyit tettek, hogy felkeresték a megbízásokkal érintett, a megbízóikkal ellenérdekű személyeket, és őket a tartozás elismerésének, megfizetésének vagy elengedésének kikényszerítése érdekében – a megbízó tudta nélkül – megfenyegették.

 

Az elsőfokú bíróság ítélete A. J. V. rendű vádlott vonatkozásában 2018. július 20. napján jogerőre emelkedett, míg az ügyész az I. rendű és a II. rendű vádlottak büntetésének súlyosítása, az I. rendű vádlott és védője elsődlegesen felmentés, másodlagosan enyhítés érdekében, a II., III. és IV. rendű vádlottak és védőik felmentés érdekében jelentettek be fellebbezést.

 

A felmentő rendelkezéseket a fellebbezésre jogosultak tudomásul vették.

 

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a védelmi fellebbezéseket nem tartotta alaposnak, a súlyosítás érdekében bejelentett ügyészi fellebbezést fenntartotta.

 

A Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét az I. és II. rendű vádlottak vonatkozásában akként változtatta meg, hogy a II. rendű vádlottat az ellene 1 rb. társtettesként elkövetett befolyással üzérkedés bűntette miatt emelt vád alól felmentette, míg az I. rendű vádlott terhére rótt 2 rb. befolyással üzérkedés bűntettéből 1 rendbelit minősített társtettesként elkövetettnek. Az I. és II. rendű vádlottak terhére megállapított erőszakos vagyon elleni bűncselekmények minősítését pontosította.

 

Az I. és II. rendű vádlottak mediátori tevékenységtől eltiltását végleges hatályúra súlyosította, egyúttal őket ugyancsak végleges hatállyal a magánnyomozói tevékenységtől eltiltásra is ítélte.

 

A tanács elnöke a szóbeli indokolása során kiemelte, hogy az elsőfokú bíróság a perrendi szabályokat megtartotta, a megállapított tényállás túlnyomórészt megalapozott volt, amelyet a másodfokú bíróság az iratok tartalma alapján kiegészített, illetve pontosított, így az a másodfokú eljárás során irányadó volt. Kifejtette továbbá, hogy az elsőfokú bíróság eleget tett indokolási kötelezettségének és – egy tényállási pont kivételével – helyesen vont következtetést a vádlottak bűnösségére.

 

Az ítélőtábla eljáró tanácsának álláspontja szerint a vádlottakkal szemben kiszabott büntetések szükségesek és elegendőek voltak a büntetési célok eléréséhez, az elsőfokú ítélet a belső arányosság követelményének is megfelel. Az ítélőtábla a szabadságvesztések tartamával, végrehajtási fokozatával, a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségével, a pénzbüntetés és a közügyektől eltiltás alkalmazásával is egyetértett.

 

A tanács elnöke az I. rendű és II. rendű vádlottaknak a mediátori tevékenységtől, valamint magánnyomozói tevékenységtől történő eltiltásával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a vádlottak méltatlanok arra, hogy ilyen tevékenységeket végezzenek tekintettel arra, hogy a szolgáltatásaikat igénybe vevő személyek vagyoni érdekei ellen fordultak, személyiségi jogaikat megsértették, a közrendet – a hivatalos szervek törvényes működésébe vetett bizalom megingatására alkalmas cselekményeikkel – súlyosan veszélyeztették.

 

A Fővárosi Ítélőtábla határozata az I. rendű, a III. rendű és a IV. rendű vádlott tekintetében jogerős, míg a II. rendű vádlott tekintetében megnyílt a harmadfokú eljárás lehetősége.

 

 

Budapest, 2019. január 21.

 

 

Fővárosi Ítélőtábla

Sajtótitkárság

CsatolmányMéret
256.99 KB