Határozathirdetésre halasztás a Paks II. közérdekű adatigénylés ügyben

A Fővárosi Ítélőtábla 2019. január 25. napján folytatólagos tárgyalást tartott a Paks II. beruházással és üzemeltetéssel kapcsolatos szerződések kiadása iránt indított perben. A határozat kihirdetését a másodfokú bíróság 2019. február 8. napjára halasztotta.

A felperes keresetében kérte kötelezni az alperest, hogy részére küldje meg a M.P.II. A. Zrt. és a fővállalkozó közötti szerződések általa meghatározott részeit.

Az alperes a kereset elutasítását indítványozta. A perbe az alperes pernyertessége érdekében beavatkozott a kivitelezést megvalósító gazdasági társaság. A beavatkozó hivatkozott a kért adatok bizalmas, üzleti titok jellegére, a nemzetbiztonsági érdek sérelmére, figyelemmel a korábban megkötött nemzetközi egyezményre és a magyar jogszabályokra. Előadta, hogy az adatok nyilvánossá válása súlyos nemzetstratégiai, energetikai és nukleáris kockázattal járna.

Az elsőfokú bíróság 2018. május 30. napján meghozott ítéletével kötelezte az alperest, hogy másolatban adja ki a felperes részére az atomerőmű-fejlesztési gazdasági társaság és a fővállalkozó között 2014. december 9. napján létrejött EPC Szerződést és a 2015. június 29. napján létrejött Addentumot (Szerződés-módosítás), valamint a felek között 2014. december 9. napján létrejött O&M Szerződést. Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét a további pontok tekintetében elutasította.

Ítéletében megállapította, hogy az alperes és a beavatkozó csak a szerződési feltételek egy részében tudta bizonyítani, hogy annak megismerése az üzleti titok aránytalan sérelmét vagy a nemzetbiztonsági érdek sérelmét jelentené.

Az ítélet ellen valamennyi fél fellebbezést terjesztett elő. A felperes kérte, hogy a bíróság valamennyi általa igényelt adat kiadására kötelezze az alperest. Az alperes és a beavatkozó az ítélet megváltoztatását és a kereset elutasítását, illetve az ítélet hatályon kívül helyezését indítványozta.

A másodfokú bíróság az első tárgyaláson további írásbeli nyilatkozattételre hívta fel a beavatkozót a fellebbezésében foglaltakra tekintettel. A beavatkozó írásbeli nyilatkozatát követő folytatólagos tárgyalás a sajtó nagyfokú érdeklődése mellett zajlott. A Fővárosi Ítélőtábla az alperesi beavatkozó zárt tárgyalás elrendelésére vonatkozó indítványát elutasította. A döntést követően a felek részletesen kifejtették álláspontjukat. A bíróság a tárgyalást berekesztette, a határozat kihirdetésére 2019. február 8. napján kerül sor.