Két vádlott büntetését enyhítette a Fővárosi Ítélőtábla az ún. kedvezményes honosítás ügyében

A Fővárosi Ítélőtábla részben megváltoztatta a hivatali visszaélés bűntette és más bűncselekmények miatt B. Á. és társai ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Törvényszék elsőfokon meghozott ítéletét

Az ügy lényege:

Magyarország Országgyűlése a 2010. évi XLI. törvénnyel módosította a magyar állampolgárságról szóló törvényt, és bevezette a kedvezményes honosítás intézményét. A szabályozás lehetővé teszi a magyar állampolgárság megszerzését azon nem magyar állampolgár kérelmezők számára, akinek felmenője magyar állampolgár volt, vagy aki valószínűsíti magyar származását és magyar nyelvtudását igazolja. A honosítási eljárás során a kérelmező nyelvtudását az állampolgársági ügyekben eljáró szerv képviselője ellenőrzi és aláírásával igazolja.

B. Á. I. r. vádlott a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal kormánytisztviselőjeként dolgozott, feladatkörébe tartozott az idegenrendészeti ügyek körében az ügyfelek által benyújtott dokumentumok valóságtartalmának ellenőrzése. V. r. vádlott az I. Kerületi Önkormányzatnál köztisztviselőként főleg adminisztratív munkakörben dolgozott, helyettesítési körben idegenrendészeti ügyekben is eljárt. VIII. r. vádlott a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal iktató, iratkezelő munkavállalójaként állampolgársági ügyekkel is foglalkozott, az ügyfelek által benyújtott iratok valóságtartalmának ellenőrzése is feladatkörébe tartozott.

Az ukrán állampolgárságú P. I. I. 2014 augusztusában kedvezményes honosítás iránti kérelmet nyújtott be. Az eljárás során a hivatalnál dolgozó II. r. vádlott aláírásával igazolta, hogy P. I. I. a magyar nyelvet érti és beszéli, mely nem felelt meg a valóságnak. Az eljárás során az ukrán állampolgárságú III. és IV. r. vádlottak közvetítőként vállaltak szerepet.

Az ukrán állampolgárságú, magyar nyelvet nem értő K. SZ. O. honosítási kérelmére indult eljárásban B. Á. I. r. vádlott aláírásával igazolta az ukrán kérelmező magyar nyelvtudását, annak ellenére, hogy annak valótlan voltáról tudomása volt. Az eljárás során II., IV. és V. r. vádlottak is segítséget nyújtottak ehhez.

Az orosz állampolgárságú XIX. r. vádlott, a szerb állampolgárságú XVI. r. vádlott, valamint az ukrán állampolgárságú X. r., XVII. r. és XXI. r. vádlottak, akik a magyar nyelvet nem ismerték, szintén honosítási kérelemmel fordultak a bevándorlási hivatalhoz 2014-ben és 2015-ben. Valamennyi eljárás során B. Á. I. r. vádlott – állításának valótlanságáról tudva – aláírásával igazolta, hogy a kérelmezők a magyar nyelvet ismerik és értik, így valamennyien magyar állampolgárságot szereztek.

Az állampolgársági eljárások során B. Á. I. r. vádlott a korábban ukrán állampolgárságú XI. r. és XII. r. vádlottaktól – akiknek állampolgársági ügyében korábban szintén eljárt – egy üveg italt és 60.000.- forint készpénzt fogadott el azért, hogy az általuk közvetített, ukrán állampolgárságú R.P.V. számára a kedvezményes honosítási eljárás során valótlan tartalmú nyelvtudásról szóló igazolást állítson ki. B. Á. I. r. vádlott az eljárásban ismét közreműködött, aláírásával a nyelvtudást igazolta. Ezt követően I. r. vádlottat őrizetbe vették, aki az élettársát, XIII. r. vádlottat megkérte, hogy a hivatalban dolgozó kollégáját és barátnőjét, VIII. r. vádlottat kérje meg arra, hogy az őt terhelő dokumentumokat a közös használatú iroda páncélszekrényéből szerezze meg és semmisítse meg. VIII. r. vádlott a kérésnek eleget téve az általa fellelt iratokat megsemmisítette.

A bevándorlási hivatalnál dolgozó VIII. r. vádlott szintén kedvezményes honosítási kérelmekre indult eljárások során valótlanul igazolta a kérelmezők magyar nyelvtudását, melynek eredményeként a magyar nyelvet nem beszélő, román állampolgárságú XIV. és XV. r., valamint a szerb állampolgárságú XXII. r. vádlott kedvezményesen magyar állampolgárságot szereztek.

A fenti tényállás alapján az elsőfokú bíróság a 2018. április 19-én kihirdetett ítéletével B. Á. I. r. vádlottat 1 rb. hivatali vesztegetés elfogadása és 7 rb. hivatali visszaélés bűntette miatt 5 év szabadságvesztésre, 8 év közügyektől eltiltásra, 8 év állami tisztviselői foglalkozástól eltiltásra és 60.000 forint vagyonelkobzásra ítélte. 16 társát szintén korrupciós, hivatali és igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények miatt felfüggesztett szabadságvesztésre, az V. és VIII. r. vádlottakat emellett az állami tisztviselői foglalkozástól eltiltásra, V., X., XII., XIII. r. vádlottakat pénzbüntetésre is ítélte. Ugyanakkor K. Á. II. r. vádlottat az ellene hivatali visszaélés bűntette miatt emelt vád alól – bizonyítottság hiányában – felmentette.

A kihirdetett ítélet a III., IV. és X. r. vádlott tekintetében elsőfokon jogerőre emelkedett. Az ügyészi és védelmi fellebbezésekre tekintettel az eljárás a többi vádlottal szemben ma a Fővárosi Ítélőtábla előtt fejeződött be.

Az ítélőtábla F. L. T. XI. r. és M. I. XII. r. vádlott terhére megállapított hivatali vesztegetés bűntettét felbujtóként elkövetett hivatali visszaélés bűntettének minősítette és a felfüggesztett szabadságvesztésük tartamát 1-1 évre, a próbaidő tartamát 2-2 évre enyhítette. Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta, mellyel B. Á. I. r. vádlott 5 év letöltendő, vádlott társai felfüggesztett szabadságvesztése és K. Á. II. r. vádlott felmentése jogerőssé vált.

A másodfokú határozat szóbeli indokolása során a tanács elnöke elmondta, hogy az elsőfokú bíróság az eljárási szabályok megtartásával folytatta le az eljárást. A rendelkezésre álló bizonyítékok helyes mérlegelésével megalapozott tényállást állapított meg, amelyből helyesen következtetett a vádlottak bűnösségére. K. Á. II. r. vádlott bizonyítottság hiánya miatti felmentésére is törvényesen került sor, a fellebbviteli főügyészség indítványát a másodfokú bíróság nem találta megalapozottnak. A Kúria egyik eseti döntésében írtakra tekintettel a Fővárosi Ítélőtábla F. L. T. XI. r. és M. I. XII. r. vádlott terhére rótt bűncselekményt az enyhébben minősülő, felbujtóként elkövetett hivatali visszaélés bűntettének minősítette, ezért mind a szabadságvesztés büntetésük tartamát, mind a felfüggesztés próbaidejét enyhítette. A többi vádlott esetében mind a cselekmények minősítésével, mind a kiszabott büntetésekkel egyetértett az ítélőtábla.

A Fővárosi Ítélőtábla ítélete a mai napon jogerős.

Budapest, 2019. február 28.

Fővárosi Ítélőtábla

Sajtótitkársága

CsatolmányMéret
177.75 KB