Közlemény

Együttműködési megállapodás a Debreceni Ítélőtáblával

A Fővárosi Ítélőtábla elnökének kezdeményezésére a Debreceni Ítélőtábla bíráinak kirendelésére került sor a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (Bjt.) 31. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a kirendeléssel érintett bírák hozzájáruló nyilatkozatára (Bjt. 31. § (4) bekezdés) és a bíróságok közötti ügyteher egyenletes elosztására és biztosítására (Bjt. 31. § (2) bekezdés).

A Fővárosi Ítélőtábla és a Debreceni Ítélőtábla elnökének megállapodása alapján 50 darab gazdasági ügy kerül átadásra a 2019. május 1. napja utáni érkezésnek megfelelő lajstrom szerinti folyamatos sorszámozású ügyek közül a Debreceni Ítélőtábla részére.

A megállapodás alapján a kirendelt bírák az átadott ügyeket a beosztási helyük szerinti bíróságon intézik.