Tájékoztatás

A Fővárosi Ítélőtábla munkaterhének csökkentése érdekében a Győri Ítélőtábla bírái a Bjt. 31. § (2) bekezdése szerinti kirendelés alapján jártak el a két ítélőtábla közötti együttműködési megállapodásban meghatározott számú és tárgyú ügyekben.

https://fovarosiitelotabla.birosag.hu/sajtokozlemeny/20180726/kozlemeny

A kirendelés a Fővárosi Ítélőtábla 31.Gf.40.107/2019. számú ügyét is érintette.

Ezen üggyel összefüggésben lefolytatott vizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy a 2019. június 20. napján megtartott tárgyalásról készült jegyzőkönyvben elírás történt. A jegyzőkönyv kézbesítését követően a felperes jogi képviselőjének bejelentésére az eljárási szabályokban foglalt lehetőség szerint, a régi Pp. 118. § (2) bekezdése alapján az ügyben eljáró tanács elnöke a jegyzőkönyvet kijavította a 2019. augusztus 10. napján meghozott végzéssel.  

A vizsgálat eredményéről a felperes jogi képviselője írásban tájékoztatást is kapott.