Elrendelt perújítás F. J. médiavállalkozó megöletésének ügyében

Az emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt J. R. és társai ellen folyamatban volt, a sajtóban Fenyő-gyilkosság, Aranykéz utcai robbantás és Cinóber-gyilkosságként ismert büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla 2019. október 21-én meghozott végzésével – a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség P. T. III. r. terhelt terhére előterjesztett indítványára – perújítást rendelt el és az ügyet megküldte a Fővárosi Törvényszéknek a megismételt eljárás lefolytatása céljából.

A 2017. május 19-én jogerőre emelkedett alapítéletben a bíróság J. R. I. r. terheltet életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte az F. J. médiavállalkozó sérelmére elkövetett emberölés és az Aranykéz utcai robbantás elkövetése miatt, míg P. T. III. r. terheltet az Aranykéz utcai cselekmény felbujtójaként 13 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A jogerős ítélettel szemben a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség 2019. augusztus 29-én perújítási indítványt terjesztett elő P. T. terhére, mivel álláspontja szerint az indítványban megjelölt új bizonyítékok a korábbi bizonyítékokkal együttesen azt támasztják alá, hogy az Aranykéz utcai merénylet mellett F. J. médiavállalkozó megölésére is P. T. adott megbízást J. R-nek. Az alapügyben eljárt bíróságok szerint kétséget kizáróan nem volt megállapítható, hogy P. T. az Aranykéz utcai robbantás minden fontos részletéről tudott volna, köztük arról, hogy J. R. több ember életét is kioltja, illetve sokét veszélyezteti, ezért P. T. felbujtói felelősségét csak a merénylet célpontja, B. J. K. sérelmére elkövetett cselekményben: előre kitervelten és nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettében állapította meg. Perújítás elrendelése esetén azonban P. T-nek az F. J. megölésére adott megbízás miatt felbujtóként még súlyosabb cselekményért, több emberen elkövetett emberölés bűntettéért is felelnie kellene, amely valószínűvé teszi, hogy vele szemben lényegesen súlyosabb büntetést kellene kiszabni. Mivel a több emberen elkövetett emberölés bűntette törvényi egységet képez, a felelősségre vonásnak egy eljárásban kell megtörténnie, ezért az F. J. sérelmére elkövetett emberölési részcselekmény tekintetében nem újabb vádemelésnek, hanem perújításnak van helye.

P. T. III. r. terhelt védője elsődlegesen a perújítási indítvány elutasítását, másodlagosan az eljárás felfüggesztését kérte.

P. T. III. r. terhelt az ügyészség perújítási indítványára nem tett észrevételt.

A Fővárosi Ítélőtábla megalapozottnak találta az ügyészi indítványt. Döntésében rámutatott, hogy a fellebbviteli főügyészség a perújítást nem a jogerős ítéleti tényállással ellentétes tartalmú új bizonyítékra, hanem arra alapította, hogy P. T. terhére olyan további, a már elbírált bűncselekményegységbe (több emberen elkövetett emberölés) tartozó részcselekmény (F. J. megölésére való felbujtás) megállapítására adhatnak alapot, amelynek vizsgálatára vádemelés hiányában az alapügyben eljárt bíróságoknak lehetősége sem volt. A még nem vizsgált részcselekmény tekintetében minden bizonyíték új bizonyíték, hiszen a vád tárgyává nem tett részcselekményre még nem vehettek fel bizonyítást, így a bizonyítékok értékelésére sem kerülhetett sor. Az indítványban megjelölt bizonyítékok az F. J. sérelmére elkövetett emberölés felbujtójának felkutatására folytatott nyomozás eredményeként beszerzett adatok, amelyek nem csak tartalmilag, de formailag is új bizonyítékok, mivel a jogerős ítélet után keletkeztek.

A perújítás megengedhetőségének vizsgálatakor a bizonyítékok érdemi mérlegelésének nincs helye, a bíróság ebben az esetben csupán arról dönt, hogy az új bizonyíték az alapügy irataival összevetve alkalmas lehet-e a perújítási cél elérésére. Az ítélőtábla megállapította, hogy az ügyészség által becsatolt bizonyítékok újnak tekinthetők és összességében – a megismételt eljárásra tartozó érdemi értékelésüktől függően – alkalmasak lehetnek az alapítéletben rögzített, F. J. sérelmére elkövetett bűncselekmény tényállásából hiányzó ténynek, így a felbujtó személyének megállapítására is.

A J. R-rel és Gy. T-vel szemben folyamatban lévő büntetőeljárások kimenetele a büntetőjogi felelősség önálló elbírálásának és a bizonyítékok szabad mérlegelésének elvére is figyelemmel nem tekinthető olyan előzetes kérdésnek, amely miatt a perújítási eljárás felfüggesztésének lenne helye, ezért az ítélőtábla ezirányú indítványának nem adott helyt.

Az ítélőtábla döntése a meghozatala napján véglegessé vált, mivel a perújítás elrendelése ellen nincs helye fellebbezésnek.

A Fővárosi Ítélőtábla a végzés meghozatalát követően haladéktalanul gondoskodott a határozatának a felek részére történő kézbesítéséről.

Budapest, 2019. október 29.

Fővárosi Ítélőtábla

Sajtótitkárság

CsatolmányMéret
100.71 KB