Fővárosi Ítélőtábla: a koronavírus-járvány sem gátolta az ítélkezést

A koronavírus elleni védekezés új szakaszában, 2020. június 1-jétől új előírások vonatkoznak a Fővárosi Ítélőtábla épületeibe történő belépésre és ott tartózkodásra.

A Fővárosi Ítélőtábla a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet idején is zavartalanul folytatta ítélkezési tevékenységét, továbbra is több ügyet fejezett be, mint amennyi érkezett. A megfeszített munka eredményeként a Fővárosi Ítélőtábla 2020. március-május között 633 peres és 872 nemperes ügyet fejezett be.

A járványügyi helyzet ellenére 2020. április 1. napján zökkenőmentesen megalakult a Fővárosi Ítélőtábla új kollégiuma, a Munkaügyi Kollégium, ahol azonnal megkezdődött az ítélkezési munka.

A Fővárosi Ítélőtábla a járványügyi védekezéssel is érintett elmúlt három hónapban végzett ítélkezési munkája eredményesnek tekinthető, hiszen a sajátos eljárási szabályok hatálya alatt is több ügyet fejezett be, mint amennyi érkezett. Az ítélőtábla 2020. március-május között 633 peres ügyet fejezett be, az érkezett 647 peres ügyhöz képest. A nemperes ügyek tekintetében összesen 942 ügy került befejezésre, amely 70 üggyel meghaladja az ebben az időszakban a Fővárosi Ítélőtáblához érkezett 872 nemperes ügyszámot.

2020. április 1. napján bővült a Fővárosi Ítélőtábla feladatköre, megalakult a Fővárosi Ítélőtábla Munkaügyi Kollégiuma, amely a Skype-konferencia keretében tartott alakuló ülésén elfogadta az új kollégium ügyrendjét és véleményezte az ügyelosztási tervet. A Munkaügyi Kollégium zökkenőmentes létrejöttét és produktív ítélkezési tevékenységét jól mutatja, hogy az elmúlt két hónapban érkezett 229 ügy 45,9%-a, azaz összesen 105 ügy került befejezésre, ebből 70 munkaügyi peres és 35 munkaügyi nemperes eljárás.

A 2020. március 15. napjától elrendelt rendkívüli ítélkezési szünet 2020. március 30. napján megszűnt. A 2020. március 31. napján 15 órától hatályos új kormányrendelet értelmében a bíróság épületébe az ügyfelek nem léphettek be, a bírósági kezelőirodákon a személyes ügyfélfogadás szünetelt. Azonban folyamatosan lehetőség volt bírósági eljárásokat kezdeményezni, hiszen valamennyi ügyszakban biztosított az elektronikus – online úton történő ügyindítás. Továbbá, az ügyfelek számára kedvező módon, a 2020. január hó 1. napját követően kezdődött peres ügyekben a bírósági ügy iratanyaga elektronikus úton, az ún. E-Akta szolgáltatás keretében, otthonról 0-24 órában online megtekinthető. Fontos változás volt, hogy a bíróság az eljárási cselekményeket lehetőség szerint elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján tarthatta meg. Emellett az egyes ügyszakokban külön eljárási szabályok voltak irányadók.

2020. június 1. napjától, koronavírus-járvány elleni védekezés új szakaszában a Fővárosi Ítélőtábla épületeibe ügyfélnek belépni csak indokolt esetben, eljárási cselekményen való részvétel vagy kezelő és tájékoztató irodai ügyintézés céljából lehet, amely után köteles az épületet azonnal elhagyni. Az épületbe kizárólag az alábbi óvintézkedések megtartása mellett lehet belépni, valamint bent tartózkodni:

  • szóban nyilatkozni kell, hogy a belépni szándékozó személyre vagy a vele együtt élő személyre vonatkozóan hatósági karantént elrendeltek-e; valamint arról, hogy a megelőző 14 napban szoros kapcsolatban állt valószínűsítetten vagy megerősítetten koronavírussal (COVID-19 vírussal) fertőzött személlyel.
  • saját tulajdonú, a szájat és az orrot eltakaró eszköz (maszk, sál, kendő), valamint a kihelyezett kézfertőtlenítő szer használata kötelező;
  • a személyek között a 2 méteres védőtávolság betartása kötelező az épületben tartózkodás teljes időtartama alatt;
  • a tárgyalótermek előterében, valamint a folyosókon várakozni csak a feltétlenül szükséges időtartamban lehet.

Ezért kérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy az idéző végzéssel együtt részükre megküldött tájékoztatóban, illetve a Fővárosi Ítélőtábla honlapján közzétett felhívásban foglalt előírásokat mindenki az egészségének a védelme érdekében szíveskedjen betartani.

Ügyfeleinknek lehetősége van tájékoztatást kérni távközlési eszközön, illetve elektronikus rendszeren keresztül is, továbbá az iratok beadása továbbra is történhet postai úton, valamint az épület előtt elhelyezett gyűjtőládákban való elhelyezéssel. A védőtávolság biztosítása érdekében a kezelő és tájékoztató irodák fogadóképessége korlátozott, ezért javasoljuk az előzetes időpontegyeztetést a szolgáltatások (iratbetekintés, felvilágosításkérés, iratbeadás) igénybevételét megelőzően.

A járványügyi védekezés jegyében az ügyfelek és a bírósági dolgozók egészségének védelmében valamennyi szükséges és ajánlott intézkedés azonnal bevezetésre került. 2020. június 1-jétől minden egyes tárgyalást követően az adott tárgyalóterem alapos fertőtlenítése is megtörténik.