Jogerős ítélet az újpesti rendőrautó-baleset ügyében

A halálos közúti baleset okozásának vétsége miatt K. I. ellen folyamatban lévő büntetőügyben a másodfokon eljárt Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa a mai napon kihirdetett határozatával annyiban változtatta meg az elsőfokú ítéletet, hogy a vádlottal szemben kiszabott – teljeskörű – közúti járművezetéstől eltiltást 3 évi „B” kategóriájú járművek vezetésétől való eltiltásra enyhítette, egyéb rendelkezéseit helybenhagyta.

A Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa a 2021. január 08-án kihirdetett elsőfokú ítéletével halálos közúti baleset okozásának vétsége miatt 1 év 6 hónap – 2 év próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztés büntetésre és 3 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte K. I. vádlottat. A vádlottat kötelezte 640 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére, ugyanakkor előzetesen mentesítette a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól.

Az ítéleti tényállás lényege szerint a rendőr törzsőrmesterként szolgáló K. I. vádlott 2018. február 15-én éjjel szolgálati autójával megkülönböztető fény és hangjelzést használva egy rendőrségi helyszínre tartott. Sem ő, sem pedig utasa – a későbbi sértett – nem használtak biztonsági övet. Egy újpesti kereszteződésben a vádlott által vezetett gépjármű összeütközött egy másik, az adott helyzetben elsőbbséggel bíró, kizárólag megkülönböztető fényjelzést használó rendőrautóval. A vádlott gépjárművének utasa a baleset következtében a helyszínen elhunyt, életét a szabályszerűen használt, bekapcsolt biztonsági öv sem mentette volna meg. A vádlott és a másik rendőrautó utasa 8 napon túl, míg a másik sofőr 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A baleset azért következett be, mert a vádlott megkülönböztető jelzéseket használva ugyan, de úgy haladt be 68-72 km/h-s sebességgel a tilos jelzés ellenére a kereszteződésbe, hogy nem győződött meg arról: más közlekedő járművet veszélyeztet-e, illetve, hogy a másik, elsőbbségi helyzetben közlekedő jármű vezetője lehetővé teszi-e számára az akadálytalan továbbhaladást.

A vádlott az előkészítő ülésen a váddal egyezően beismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, így a bíróság csak a büntetéskiszabási körülményeket vizsgálta. Enyhítő körülményként értékelte a vádlott beismerését, megbánását és bocsánatkérését, melyet a sértett hozzátartozói elfogadtak, továbbá az átlagon felüli szolgálatteljesítését, az időmúlást és azt, hogy bajtársai megsegítésére sietve valósította meg cselekményét. A terhére értékelte ugyanakkor, hogy a sértett halálán túl további két személy súlyos sérüléseket szenvedett. A bíróság az ügyészi indítványban foglaltakkal azonos büntetést szabott ki azzal az eltéréssel, hogy 3 évi időtartamra nem csak „B” járműkategóriára, hanem teljeskörűen eltiltotta a terheltet a közúti járművezetéstől. A bíróság a katonai ügyész és a védő indítványával egyezően úgy ítélte meg, hogy a vádlott a szolgálatban megtartható, ezért előzetes mentesítésben részesítette őt.

Az elsőfokú ítéletet a katonai ügyész tudomásul vette. A vádlott 3 munkanap gondolkodási idő fenntartását követően nem tett jogorvoslati nyilatkozatot, a védő fellebbezést jelentett be a szabadságvesztés próbaidejének mérséklése és a járművezetéstől eltiltás mellőzése vagy csak „B” járműkategóriára való korlátozása érdekében.

A másodfokú nyilvános ülésen a védő változatlanul fenntartotta fellebbezését, a vádlott az utolsó szó jogán ismét megbánását hangsúlyozta és bocsánatot kért a sértettektől és hozzátartozóiktól.

A másodfokú bíróság a védői fellebbezés tartalmára figyelemmel az elsőfokú ítéletet csak korlátozottan, a joghátrányokra vonatkozó részében bírálta felül. Ezt megelőzően megállapította, hogy a törvényszék az irányadó eljárási szabályokat megtartotta, törvényesen került sor a vádlott beismerő nyilatkozatának elfogadására és helyesen minősítette a terhére rótt közlekedési bűncselekményt.

Az elsőfokú katonai tanács a büntetés kiszabása körében irányadó körülményeket maradéktalanul feltárta és értékelte. Helyesen ismerte fel, hogy a büntetési célok eléréséhez a vádlottal szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés és járművezetéstől eltiltás büntetés kiszabása szükséges. A másodfokú katonai tanács egyetértett azzal az ügyészi állásponttal, hogy a közlekedési szabályszegése következtében egy személy halálát és további két személy súlyos sérülését okozó vádlott járművezetéstől eltiltása nem mellőzhető. Ezért a védő enyhítésre irányuló fellebbezése e körben nem vezethetett eredményre. Tévedett azonban az elsőfokú katonai tanács, amikor a vádlottat nem a „B” kategóriájú járművek vezetésétől tiltotta el, hanem az eltiltást kiterjesztette a közúti járművek valamennyi kategóriájára. Ha a bíróság a bűnösséget beismerő nyilatkozatot az előkészítő ülésen fogadta el, nem szabhat ki súlyosabb büntetést, illetve nem alkalmazhat súlyosabb intézkedést, mint amilyet a vádiratban előterjesztett ügyészi indítvány tartalmaz. Az ügyészség a vádiratban, majd az előkészítő ülésen tett felszólalásában egyaránt a „B” kategóriájú járművek vezetésétől eltiltást indítványozott. Ezért az ítélőtábla az elsőfokú ítéletet e körben megváltoztatta és a vádlottal szemben kiszabott 3 évi közúti járművezetéstől eltiltás büntetést 3 évi „B” kategóriájú járművek vezetésétől való eltiltásra enyhítette. E büntetés mértékét ugyanakkor nem látta indokoltnak enyhíteni, figyelemmel az elkövetett cselekmény tényleges tárgyi súlyára.

Egyetértett a másodfokú bíróság azzal, hogy a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése mellett a jelenleg is szolgálatot teljesítő, kiváló parancsnoki jellemzéssel rendelkező vádlott a szolgálatban megtartható, ezért az elsőfokú katonai tanács törvényesen részesítette a vádlottat előzetes bírósági mentesítésben, amit egyébként az ügyészség sem kifogásolt.

Az elsőfokú ítélet további rendelkezéseit az ítélőtábla törvényesek találta, ezért azokat helyes indokai alapján helybenhagyta.

A másodfokú ítélet a mai napon jogerős.

Budapest, 2021. május 05.

Fővárosi Ítélőtábla

Sajtótitkárság