Fővárosi Ítélőtábla: a veszélyhelyzet ellenére javuló ügyforgalmi mutatók, időszerű ítélkezés

A Fővárosi Ítélőtábla időszerűségi és ügyforgalmi mutatóin annak ellenére jelentős mértékben javított, hogy 2020. március 12. napjától a világjárvány miatt bevezetett fokozott védekezési, illetve veszélyhelyzeti külön eljárásrend szerint látta el feladatait. 2020. szeptemberétől a szervezeti egységek költözése, költöztetése és az új székhelyen (Budapest, II. kerület, Fekete Sas utca 3.) való elhelyezése is kedvezően befolyásolta a fellebbviteli bíróság tevékenységét – fogalmazott dr. Ribai Csilla, a Fővárosi Ítélőtábla elnöke évértékelő sajtótájékoztatóján.

A Fővárosi Ítélőtábla bírái 2020-ban és a 2021. év I. negyedévében is több ügyet fejeztek be, mint amennyi érkezett, a peres ügyeknél ez 155 üggyel több befejezett ügyet eredményezett.

2020. április 1. napjától a Fővárosi Ítélőtábla ítélkezési tevékenysége munkaügyi szakággal bővült.

2020-ban a Fővárosi Ítélőtáblára összesen 5803 peres és nemperes ügy érkezett, amely az összes ítélőtáblára érkezett ügyek 52%-át tette ki. A Fővárosi Ítélőtáblára érkezett 5803 ügyből 2020-ban a polgári, gazdasági, munkaügyi, büntető és katonai szakágakban összesen 2073 peres ügy érkezett. A Fővárosi Ítélőtábla 2020. évben a gazdasági ügyszakban fejezte be a legtöbb ügyet, ez az országosan befejezett gazdasági ügyek 63,3%-át tette ki. A munkaügyi és a büntető szakág kivételével a befejezett peres ügyek száma mindenhol meghaladta az adott évben érkezett peres ügyek számát. Munkaügyi ügyszakban ez azért nem valósulhatott meg, mert a bíróságok közötti hatásköri változások folytán 2020-ban az addig a Fővárosi, a Budapest Környéki és a Balassagyarmati Törvényszéktől valamennyi fellebbezett munkaügyi peres és nemperes ügy átkerült a Fővárosi Ítélőtábla újonnan felállt Munkaügyi Kollégiumához. Büntető ügyszakban pedig a peres befejezést az érkezés rendkívül csekély mértékben haladta meg, amely elsősorban a pandémia időszakában hatályos eltérő eljárási szabályokkal magyarázható. A folyamatban maradt peres ügyek száma a polgári szakágban 33%-kal, míg a gazdasági szakágban 49,3%-kal csökkent.

A Fővárosi Ítélőtáblához 2020-ban valamennyi szakágban összesen 3730 nemperes ügy érkezett, amelyből összesen 3824 nemperes ügy került befejezésre, míg 441 nemperes eljárás maradt folyamatban. Ez a számadat a nemperes ügyek időszerű feldolgozását mutatja a Fővárosi Ítélőtáblán.

A Fővárosi Ítélőtábla mennyiségi mutatói mellett az időszerűségi mutatók is kedvezően alakultak. A peres eljárások 71,8%-a, míg a nemperes eljárások 98,2%-a fél éven belül, a nemperes eljárások döntő többsége, 86,8%-a már 3 hónapon belül befejezésre került.

Az időszerűség kapcsán megállapítható, hogy 2020-ban a Fővárosi Ítélőtáblán a peres ügyek 71,8%-a fejeződött be 6 hónapon belül, míg a peres ügyek 36,7%-a 3 hónapon belül.

A tavalyi évben a Fővárosi Ítélőtábla a nemperes ügyek 86,8%-át 3 hónapon belül, 98,2%-át féléven belül, míg 99,9%-át 1 éven belül befejezte.

Az ítélkezési tevékenység magas szakmai színvonalát tükrözi, hogy a – Fővárosi Ítélőtábláról a Kúriára érkezett fellebbezett határozatok döntő többsége, 74%-a helybenhagyással, a felülvizsgálatok 56,3%-a hatályában fenntartással fejeződött be. A felülvizsgálati kérelmek megalapozatlanságát mutatta, hogy a felülvizsgálattal érintett határozatok tekintetében a felülvizsgálati kérelmek előterjesztése 87,1%-ban eredménytelen volt.

A Fővárosi Ítélőtábla a 2020. évben 4.220.951.000 Ft-ból gazdálkodott. A székhelyváltozás okán három közbeszerzési eljárást bonyolított le. A Fővárosi Ítélőtábla az új székhelyen további 5 tárgyalótermet és 67 irodahelyiséget alakított ki és rendezett be.

A még gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében a Fővárosi Ítélőtábla 2020-ban új szervereket, valamint IP alapú telefonközpontot épített ki 256 db telefonkészülék beszerzésével. A járványhelyzet alatti munkavégzés hatékonyságához jelentősen hozzájárult, hogy minden bíró részére webkamera és mikrofonos fejhallgató került beszerzésre a Skype teljeskörű használatához és a home office munkavégzés feltételeinek teljeskörű biztosítása érdekében.

2020-ban a járvány elleni védekezés érdekében jelentős számú védőeszköz beszerzésére került sor az ügyfelek és a dolgozók egészségének megóvása érdekében (egészségügyi maszk, plexi védőfal, gumikesztyű, kézfertőtlenítő gél, kézfertőtlenítő állomás, takarító-, tisztító- és fertőtlenítőszerek, ózongenerátor, informatikai eszközök).

A Fővárosi Ítélőtábla dolgozóit minimálisan érintette a koronavírus megbetegedés, amely a 2020. évi ügyforgalmi adatokra is figyelemmel az ítélkezési munka mennyiségi mutatóit egyáltalán nem befolyásolta. Ezt segítette elő a bírósági épületbe történő belépésre vonatkozó szigorú eljárásrend, a kötelező maszkviselés és kézfertőtlenítés, a védőtávolság előírása, és a tárgyalótermek plexi elválasztófalakkal történő felszerelése, a tárgyalótermek, illetve az ügyfelek által használt helyiségek rendszeres fertőtlenítő takarítása és ózonfertőtlenítése, valamint az otthoni munkavégzés biztosítása.