A FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA MÁSODFOKON IS PERT NYERT AZ INDEX.HU SZERKESZTŐSÉGE ELLEN

Az INDEX.HU Szerkesztőségét a Fővárosi Ítélőtábla által az index.hu portálon 2022. február 2-án „A Fővárosi Ítélőtábla szerint lehet pedofilnak nevezni a Meseország mindenkié kiadóját” címmel megjelent cikk miatt indított sajtó-helyreigazítás iránti perben a másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla 2022. június 13-án kelt ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

Az index.hu portálon 2022. február 2-án „A Fővárosi Ítélőtábla szerint lehet pedofilnak nevezni a Meseország mindenkié kiadóját” címmel megjelent cikk miatt a Fővárosi Ítélőtábla 2022. február 7-én helyreigazítási kérelemmel fordult az INDEX.HU Szerkesztőségéhez, melynek azonban a szerkesztőség nem tett eleget. A Fővárosi Ítélőtábla ezért keresetet terjesztett elő az INDEX.HU Szerkesztőségével szemben a sajtó-helyreigazítás közlése iránt.

A Fővárosi Törvényszék 2022. április 5-én meghozott ítéletében kötelezte az INDEX.HU Szerkesztőségét arra, hogy kommentár nélkül tegye közzé a következő helyreigazító közleményt: a 2022. február 2. napján megjelent „A Fővárosi Ítélőtábla szerint lehet pedofilnak nevezni a Meseország mindenkié kiadóját” című közleményében azt a valós tényt, miszerint a döntés szóbeli indokolása során a kereset tárgyává tett cikkben írtak és a sérelmezett újságírói vélemény ismertetésre kerültek, abban a hamis színben tüntette fel, mintha a másodfokú bíróság a döntését arra alapította volna, hogy a miniszterelnök is kapcsolatot lát a homoszexualitás és a pedofília között, illetve hogy a pedofíliához hasonlóan ez a könyv is bántja a gyerekeket.

Emellett a Fővárosi Törvényszék kötelezte a hírpoltál üzemeltetőjét arra is, hogy fizessen meg a Fővárosi Ítélőtáblának 222.250,- forint perköltséget, valamint fizessen meg az államnak az adóhatóság külön felhívására 36.000,- forint kereseti illetéket.

A Fővárosi Törvényszék az ítéletében megállapította, hogy a Fővárosi Ítélőtábla az általa hozott másodfokú ítélet indokolásában a perben kifogásolt cikket elemezte, annak tartalmát ismetette, mely a kereset elbírálásához elengedhetetlenül szükséges volt. A Fővárosi Ítélőtáblának a másodfokú döntés meghozatalához a kifogásolt közléseket a teljes szöveg összefüggéseiben kellett vizsgálnia, és – minthogy a kifogásolt cikk érintette a miniszterelnök nyilatkozatát – a cikk ismertetése körében erre is kitért. Ehhez képest az Index cikkében mindez úgy jelent meg, mintha a másodfokú bíróság a döntését - a jogszabályok helyett - a miniszterelnök nyilatkozatára alapította volna. Az erre vonatkozó alperesi közlés pedig nem felel meg a valóságnak és okszerű következtetésnek, értékelésnek sem tekinthető. A cikk a határozathirdetésen elhangzottakat az ítélet teljes logikai összefüggéséből kiragadva, a valóságot elferdítve jelenítette meg, mely azon túl, hogy a Fővárosi Ítélőtáblára nézve sértő, az olvasók valósághű tájékoztatását sem szolgálja.

Arról a kifogásolt közlésről pedig, miszerint „a bírói tanács szerint a pedofíliához hasonlóan ez a könyv is bántja a gyerekeket”, a Fővárosi Törvényszék megállapította: a valóság az, hogy ez nem a Fővárosi Ítélőtábla bírói tanácsának véleménye volt, hanem a cikk írójáé. A Fővárosi Ítélőtábla indokolása pedig pont azon alapult, hogy a bíróságok ennek helytállóságát vagy helytelenségét nem vizsgálják. Az index.hu internetes portálon megjelent cikk „éppen az ítélet indokolásának lényegét nem tartalmazta, a valóságot elferdítette, azt teljesen más tartalommal ruházta fel.” Erre tekintettel a Fővárosi Törvényszék úgy ítélte meg, hogy a perben kifogásolt közlések valótlansága abból fakad, hogy azokat a cikk írója a bírói tanács véleményének, döntése alapjának tünteti fel, mely megtévesztő és félrevezető az olvasók irányába.

Alperes fellebbezése alapján indult másodfokú sajtó-helyreigazítási perben a Pécsi Ítélőtábla a Fővárosi Törvényszék ítéletét helybenhagyta. Ítéletében megerősítette, hogy az alperes részéről az ítéleti indokolás egyes tartalmi elemeinek összekeverése az ismertetés, elemzés során elhangzottaknak a bíróság saját álláspontjaként való megjelenítése, a valós tények tendenciózus csoportosítását jelenti, amely egyértelműen annak megtévesztő látszatát kelti, mintha a Fővárosi Ítélőtábla maga is osztotta volna a perbeli cikk írójának az álláspontját. Emellett az alperes elhallgatta az ítéleti indokolásnak azt a hangsúlyos részét, hogy a bíróság a vélemény tartalmi helyességét és értékminőségét egyáltalán nem vizsgálta.

Budapest, 2022. július 13.

Fővárosi Ítélőtábla

Sajtótitkárság