A FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA MÁSODFOKON IS PERT NYERT A HIRKLIKK.HU SZERKESZTŐSÉGE ELLEN

A hirklikk.hu Szerkesztőségét a Fővárosi Ítélőtábla által a hirklikk.hu portálon 2022. január 22. napján „Tóth Zoltán: körbebástyázta magát a Fidesz, hogy sehonnan se lehessen megtámadni a választási csalásaikat” címmel közzétett cikk miatt indított sajtó-helyreigazítás iránti perben a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla 2022. július 22-én kelt ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét a helyreigazítás közzététele helyének és módjának megváltoztatása mellett helybenhagyta.

A hirklikk.hu portálon 2022. január 22. napján „Tóth Zoltán: körbebástyázta magát a Fidesz, hogy sehonnan se lehessen megtámadni a választási csalásaikat” címmel közzétett cikk miatt a Fővárosi Ítélőtábla 2022. január 26-án helyreigazítási kérelemmel fordult a hirklikk.hu Szerkesztőségéhez. A Szerkesztőség pontosan meg nem állapítható időpontban a hirklikk.hu weboldalon „Helyreigazítás” címmel, a sérelmezett cikktől elkülönült közleményben a Fővárosi Ítélőtábla kérelmében megjelölt tartalmú helyreigazító közleményt tett közzé, azonban a közzététel nem megfelelő módja miatt a Fővárosi Ítélőtábla keresetet terjesztett elő a hirklikk.hu Szerkesztőségével szemben a megfelelő sajtó-helyreigazítás közlése iránt.

A Fővárosi Törvényszék 2022. április 7-én meghozott ítéletében kötelezte a hirklikk.hu Szerkesztőségét arra, hogy 5 napon belül a hirklikk.hu internetes oldalon önálló hírként a hírportál kezdőoldalán az eredeti cikk megjelenési helyével azonos helyen és betűszedéssel 24 órán keresztül tegye közzé a helyreigazító közleményt, melyre kattintással elérhetően a hirklikk.hu internetes újság „Közélet” elnevezésű rovatában 2022. január 22-én „Tóth Zoltán: körbebástyázta magát a Fidesz, hogy sehonnan se lehessen megtámadni a választási csalásaikat” címen közzétett cikk címe alatt mindaddig, amíg a cikk a honlapon megtalálható, de legalább 30 napig a szöveg előtt elhelyezve az eredeti cikkel azonos betűszedéssel tegye olvashatóvá az alábbi helyreigazítási közlemény:

„Helyreigazítás:

A 2022. január 22-én megjelent „Tóth Zoltán: körbebástyázta magát a Fidesz, hogy sehonnan se lehessen megtámadni a választási csalásaikat” című közleményünkben valótlanul állítottuk, hogy 2022. március 1-jétől a Fővárosi Ítélőtábla jár el másodfokon a választási ügyekben, továbbá valótlanul állítottuk azt is, hogy az új szervezeti egység, a Fővárosi Ítélőtábla Közigazgatási Kollégiuma dönt első, másod- és végső fokon a választási ügyekben. Ezzel szemben a valós tény az, hogy az országgyűlési választási ügyekben a bírósági jogorvoslatot továbbra is kizárólag a Kúria gyakorolja.

Valótlanul állítottuk továbbá, hogy az eddig a Kúriához tartozó választási ügyek hirtelen „leszállnak” a Fővárosi Ítélőtábla Közigazgatási Kollégiumába, mint ahogy azt is, hogy a kollégium gyakorlatilag a Fidesz által kinevezett bírókkal lesz feltöltve.

Ezzel szemben a valós tény az, hogy a Fővárosi Ítélőtábla Közigazgatási Kollégiumába beosztott bírók országgyűlési választási ügyekben egyáltalán nem járnak el.”

Emellett a Fővárosi Törvényszék kötelezte a hírpoltál üzemeltetőjét arra is, hogy fizessen meg a Fővárosi Ítélőtáblának 100.000,- forint + ÁFA perköltséget, valamint fizessen meg az államnak az adóhatóság külön felhívására 36.000,- forint kereseti illetéket.

A Fővárosi Törvényszék az ítéletében megállapította, hogy a Szerkesztőség tévesen érvelt azzal, hogy a Fővárosi Ítélőtábla a helyreigazítást kérő levelében a helyreigazítás kívánt módját nem jelölte meg, mivel a helyreigazításnak az Smtv. 12. § (2) bekezdése alapján külön, ezirányú kérelem hiányában is a törvény által előírt módon köteles a sajtószerv eleget tenni. Ez feleltethető meg a jogintézmény kettős céljával, mely az állampolgárok valós információkkal történő megismertetésére, valamint az érintett személyiségi jogainak védelmére irányul. A helyreigazító közleményből a maga egészét, összefüggéseit is tekintve nem csak annak kell kiderülnie, hogy a kifogásolt cikk mely tényállítása valótlan, illetve valós, hanem a közleményt az eredti cikkhez hasonló módon kell közzétenni, abból az átlagolvasó részére meg kell tudni teremteni az eredeti cikk és a helyreigazítás közötti kapcsolatot.

Az elsőfokú ítélet szerint a helyreigazítás módja nem felelt meg a törvényi előírásnak. Az átlagos olvasó a cikk címének beírásával nem értesülhetett arról, hogy abban valótlan állítások szerepelnek, mivel a helyreigazítás a cikktől a sérelmezett cikktől elkülönülten, külön közleményben jelent meg anélkül, hogy e külön közlemény az eredeti cikkhez közvetlenül összekapcsolható lenne.

Alperes fellebbezése alapján indult másodfokú sajtó-helyreigazítási perben a Győri Ítélőtábla a Fővárosi Törvényszék ítéletét helybenhagyta a sérelmezett cikk megjelentetési helyének és módjának megváltoztatásával (megjelenésével azonos helyen, azaz a „Közélet” elnevezésű rovatban és hasonló módon történő közzétételre kötelezte a Szerkesztőséget). Ítéletében megerősítette, hogy a sajtó-helyreigazítás akkor tölti be a célját, ha az a sérelmezett közleménnyel hasonló módon és terjedelemben kerül közzétételre. A helyreigazítás önálló közleményként való közzététele folytán a helyreigazítás nem hozható egyértelműen, közvetlenül összefüggésbe a sérelmezett cikkel.

A másodfokú bíróság a hírportál üzemeltetőjét a felperes javára 63.500,- Ft másodfokú perköltség, valamint az állam javára hatósági felhívásra 48.000,- Ft feljegyzett fellebbezési illeték fizetésére kötelezte.

Budapest, 2022. augusztus 3.

Fővárosi Ítélőtábla

Sajtótitkárság