Jogerős ítélet az élettársát megfojtó férfi ügyében

Az emberölés bűntette miatt Sz. F. ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla az enyhítésért bejelentett védelmi fellebbezéseket nem találta alaposnak, az elsőfokú bíróság 8 év szabadságvesztést kiszabó ítéletét kisebb pontosítással helybenhagyta. A 2022. október 4-i tanácsülésen meghozott másodfokú határozattal az eljárás jogerősen befejeződött.

A Fővárosi Törvényszék bűnösnek mondta ki Sz. F. vádlottat emberölés bűntettében, ezért őt 8 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte. Úgy rendelkezett, hogy legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. A vádlott által előzetes fogvatartásban töltött időt a kiszabott szabadságvesztésbe beszámítani rendelte. Rendelkezett az eljárás során lefoglalt bűnjelek sorsáról és a bűnügyi költség viseléséről.

A vádlott az előkészítő ülésen elismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról.

A vádirattal egyező elsőfokú ítélet szerint a terhelt élettársi kapcsolatban élt a sértettel, aki cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alatt állt. Az élettársak italozó életmódot folytattak, emellett a sértett kábító hatású, vényköteles gyógyszereket is szedett. A kapcsolat az együttélés során megromlott, a vádlott folyamatosan, rendszeresen trágár szavakkal, hangosan szidalmazta a sértettet, illetve előfordult, hogy tenyérrel megütötte őt. 2020. február 27-én a sértett nagyobb mennyiségű nyugtató hatású gyógyszert vett be, amelynek hatására az éjszaka folyamán kábult állapotba került, ezért a vádlottat többször is felébresztette azzal, hogy kísérje ki őt a mellékhelyiségbe. A férfi a többszöri ébresztgetés hatására egyre ingerültebb lett, majd amikor a sértett ismételten felébresztette, akkor annak nyakát megragadva lerángatta őt az ágyról és 3-5 percig szorította. A nő ennek következtében a helyszínen életét vesztette.

Az ítélet ellen a vádlott és védője jelentett be fellebbezést a büntetés enyhítése végett. A fellebbviteli főügyészség a védelmi fellebbezéseket nem tartotta megalapozottnak.

Az ítélőtábla az ügyet érdemi tanácsülésre tűzte, mert az arra jogosultak nyilvános ülés kitűzését nem kérték.

Az ítélőtábla a korlátozott felülbírálat keretében megállapította, hogy az elsőfokú bíróság olyan eljárási szabálysértést nem követett el, amely az ítélet hatályon kívül helyezését eredményezné. A vádlott beismerő nyilatkozatát törvényesen fogadta el az előkészítő ülésen.

A vádlott felmentésének, az eljárás megszüntetésnek nem volt helye, és a cselekmény minősítése is törvényes.

A törvényszék helyesen alkalmazta az elkövetéskori jogszabályt, mert az elbíráláskori, 2021. július hó 8-tól hatályos Btk. szerint az élettárs sérelmére elkövetett cselekmény miatt a vádlott kizárt lenne a feltételes szabadság kedvezményéből.

Az elsőfokú bíróság osztotta az ügyészség büntetés kiszabására vonatkozó indítványát, és a 10 éves középmértéktől lefelé eltérve 8 évben állapította meg a szabadságvesztés mértékét, mellyel a másodfokú bíróság teljes mértékben egyetértett a túlnyomórészt helyesen felsorolt súlyosító és enyhítő körülmények alapján. Az időmúlás jelen esetben nem vehető figyelembe enyhítő körülményként, mert az elévülési időt meg sem közelíti. Az ügy elsőfokú elbírálására két év alatt, míg jogerős elbírálására két és fél év alatt sor került. Az elsőfokú bíróság által meghatározott tartam tükrözi az enyhítő körülményeket, a feltárt bűnösségi körülményeket, azok nyomatékát is, így a büntetés enyhítésére nem kerülhetett sor.

Budapest, 2022. november 2.

Fővárosi Ítélőtábla

Sajtótitkárság

CsatolmányMéret
285.6 KB