Másodfokú ítélet a Hunnia-perben

A terrorcselekmény bűntette és más bűncselekmények miatt B. Gy. és társai ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla a mai napon kihirdetett ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta. A vádlottak terhén megállapított bűncselekményeket részben eltérően minősítette, ugyanakkor a bűnszervezeti elkövetést nem érintette. Egyes vádlottaknál további bűnösséget állapított meg, az enyhítésre irányuló védelmi fellebbezéseket azonban az ő esetükben is alaposnak találta, az ügyészség súlyosításra irányuló indítványával nem értett egyet. B. Gy. elsőrendű vádlott szabadságvesztés büntetését 6 évre enyhítette, a másod- és harmadrendű vádlott szabadságvesztés büntetését 5 és fél évre, a negyed-, ötöd-, nyolcad- és kilencedrendű vádlottét 5 évre, egy vádlottét pedig 2 évre enyhítette. Négy vádlott kivételével az ítélőtábla ítélete jogerőre emelkedett. A bűnszervezeti elkövetésre tekintettel az ítélőtábla a törvény kötelező rendelkezése folytán a mai napon elrendelte a jogerős szabadságvesztés büntetések azonnali foganatbavételét.

Az elsőfokú bíróság a 2022. március 16. napján kihirdetett ítéletével terrorcselekmény bűntette és más bűncselekmények miatt B. Gy. elsőrendű vádlottat 17 év, S. J. másodrendű vádlottat 14 év, Sz. E. harmadrendű vádlottat 15 év, Sz. F. negyedrendű vádlottat 8 év, M. Cs. ötödrendű vádlottat 7 év, P. G. hetedrendű vádlottat 4 év, T. Cs. nyolcadrendű vádlottat 13 év 6 hónap, N. Z. kilencedrendű vádlottat 11 év, F. R. tizenegyedrendű vádlottat 12 év fegyházbüntetésre ítélte. Megállapította, hogy a vádlottak feltételes szabadságra nem bocsáthatók, bűncselekményeiket bűnszervezetben követték el. További négy vádlott kapott végrehajtandó szabadságvesztést: a tizennyolcadrendű vádlott 4 év, a tizenharmadrendű 3 év 6 hónap fegyházbüntetést, míg a tizedrendű és a tizenkettedrendű vádlottak 2 év 6 hónap börtönbüntetést. A végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt vádlottakat eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Ezen túlmenően a hatodrendű vádlottat 1 év 6 hónap, míg a tizenötödrendű vádlottat 2 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, a tizennegyed és a tizenhatod rendű vádlottat pedig felmentette az ellenük emelt vád alól.

Az elsőfokú ítéleti tényállás szerint az elsőrendű vádlott a 2007 áprilisában alapított Hunnia Mozgalomból olyan csapatot szervezett, amely az őszre várható budapesti tüntetéseken hatékonyan tud fellépni a rendfenntartást végző rendőri erőkkel szemben. Ugyanezen év szeptemberében és októberében Molotov-koktélos támadásokat intéztek SZDSZ és MSZP pártirodák ellen, majd decemberben az elsőrendű vádlott megverette az MSZP volt képviselőjét. 2007 végén országos figyelmet kapott az egészségbiztosítási törvény reformja. Az elsőrendű vádlott társaival ekkor úgy döntött, hogy a kormánykoalíció magasrangú politikusai ellen végrehajtott támadásokkal próbálja arra kényszeríteni az országgyűlési képviselőket, hogy a törvényjavaslat ellen szavazzanak. 2007 decemberében két támadást hajtottak végre: rálőttek az akkori oktatási miniszter családi házára, továbbá Molotov-koktélokat dobtak egy másik miniszter épülőfélben lévő házára. 2008 februárjában további hat országgyűlési képviselő ellen hajtottak végre összehangolt gyújtogatásos támadást. 2008 áprilisában felgyújtották a Broadway Jegyirodát, 2008 nyarán a Budapest Pride-ra időzítve meleg férfiak által látogatott szórakozóhelyek ellen hajtottak végre Molotov-koktélos támadást. Ennek az évnek a szeptemberében egy miniszter nyaralójánál hajtottak végre bombatámadást, majd decemberben egy ATM kifosztásával próbáltak meg pénzhez jutni. 2009 tavaszán robbantásos merényletsorozattal akarták megakadályozni a lemondott miniszterelnök utódjának megválasztását. 2009. április 8-án négy helyszínen terveztek robbantást, végül azonban az elsőrendű vádlott megbízásából csak két helyszínre indult el egy-egy csapat. A merényleteket a vádlottak tevékenységét már jó ideje figyelemmel kísérő rendőrök akadályozták meg.

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyészség valamennyi vádlott terhére fellebbezett. A tizennegyed- és a tizenhatodrendű vádlott kivételével valamennyi vádlott és védője fellebbezett, túlnyomórészt felmentés érdekében. A fellebbviteli főügyészség az ügyészi fellebbezést fenntartotta, a védelmi fellebbezéseket nem tartotta alaposnak.

A tized-, tizenketted, tizenharmad, tizennegyed, tizenötöd, tizenhatod és tizennyolcad rendű vádlottakkal szemben folyamatban lévő büntetőeljárást a köztársasági elnök kegyelemből megszüntette. A Fővárosi Ítélőtábla e vádlottakkal szemben az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte és a büntetőeljárást – a kegyelemből adódó, büntethetőséget megszüntető okra figyelemmel – megszüntette.

A másodfokú bíróság a törvényszék ítéletét az azt megelőző eljárással együtt teljes terjedelmében felülbírálta. A védői hivatkozásokkal ellentétben nem észlelt sem abszolút, sem pedig olyan eljárási szabálysértést, amely az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezéséhez vezetett volna. Nem osztotta azokat a védői érveket, miszerint az elsőfokú bíróság elfogult lett volna. Az elsőfokú bíróság ítéletét alapvetően megalapozottnak találta, azt kisebb helyesbítésekkel és kiegészítésekkel a felülbírálat alapjául elfogadta. Helyesnek találta a vádlottak bűnösségére vont következtetést, ezért a felmentésre irányuló védelmi indítványok sem foghattak helyt. A vádlottak országgyűlési képviselők lakóingatlanai ellen intéztek támadásokat, az LMBTQ közösség megfélemlítése céljából szórakozóhelyeket próbáltak felgyújtani. Elfogásukkor olyan robbanószerkezetet találtak náluk, amely 25 méteres hatótávolságon belül emberi élet kioltására alkalmas lett volna, amennyiben működésbe hozzák. Ezt csak a velük szemben foganatosított rendőri intézkedések akadályozták meg. Helyt adva az ügyészi indítványnak, az ítélőtábla négy vádlottat további bűncselekményben is bűnösnek talált, ezért őket a terhükre rótt terrorcselekmény bűntette, illetve aljas indokból elkövetett testi sértés mellett kifosztás büntettében is marasztalta.

A másodfokú bíróság a kirívóan nagy időmúlásra figyelemmel valamennyi vádlott büntetését jelentősen csökkentette. Egy vádlott kivételével azonban végrehajtandó fegyházbüntetésre ítélte őket, amelyből a bűnszervezeti elkövetés miatt feltételes szabadságra nem bocsáthatók.

Négy vádlott esetében megnyílt a harmadfokú eljárás lehetősége, a többi vádlott tekintetében az eljárás az ítélőtábla döntésével a mai napon jogerősen befejeződött.

Budapest, 2023. március 09.

Fővárosi Ítélőtábla

Sajtótitkárság

CsatolmányMéret
166.76 KB