A Fővárosi Ítélőtábla 16 millió forint óvadék ellenében megszünteti az ún. antifa-ügy egyik vádlottjának letartóztatását és elrendeli bűnügyi felügyeletét

A Fővárosi Ítélőtábla a 2024. május 15-én meghozott végzésével az elsőfokú bíróság döntését megváltoztatta. Az I. r. vádlott védőjének enyhébb kényszerintézkedés iránti indítványának helyt adott, az I. r. vádlott letartóztatását 16 millió forint óvadék letétele esetére megszüntette és elrendelte a lakóhelyre korlátozott bűnügyi felügyeletét az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig. Az I. r. vádlott a bűnügyi felügyelet helyéül kijelölt budapesti ingatlant csak a bíróság külön engedélyével hagyhatja el és a magatartási szabályok megtartását a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszközzel kell ellenőrizni. Az ítélőtábla határozata végleges. Az óvadékot a mai naptól számított három hónapon belül az I. r. vádlott és védője teheti le, a terhelt szabadítására csak ezt követően kerülhet sor.

A Fővárosi Főügyészség vádirata alapján a Fővárosi Törvényszéken folyik büntetőeljárás az I. rendű vádlott – mint bűnszervezetben elkövető – ellen testi sértés bűntettének kísérlete, a III. rendű vádlottal szemben pedig bűnszervezetben részvétel bűntette miatt.

A vádemelést követően a Fővárosi Törvényszék és a Fővárosi Ítélőtábla az I. rendű vádlott 2023. február 14. napján elrendelt letartóztatását, míg III. rendű vádlott ugyancsak 2023. február 14. napján elrendelt bűnügyi felügyeletét az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig a szökés, elrejtőzés veszélye miatt fenntartotta.

Ezt követően a törvényszék és az ítélőtábla a III. rendű vádlott védőjének bűnügyi felügyelet megszüntetése iránti indítványát elutasította.

Az I. rendű vádlott védője a letartóztatás megszüntetését és elsődlegesen európai bűnügyi felügyeleti intézkedés, másodlagosan bűnügyi felügyelet elrendelését indítványozta védencével szemben. Harmadlagosan óvadék megállapítása iránti indítványt terjesztett elő. Annak összegét 16.000.000 forintban kérte megállapítani, csatolta az enyhébb kényszerintézkedések objektív feltételeinek meglétét igazoló okiratokat. Emellett a tárgyaláson a III. rendű vádlott védője is ismételten védence bűnügyi felügyeletének megszüntetését kérte.

A Fővárosi Törvényszék a védői indítványokat elutasította, mellyel  szemben az I. rendű vádlott és védője jelentettek be fellebbezést.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az elsőfokú végzés helybenhagyására tett indítványt.

Az I. rendű vádlott védője arra hivatkozott, hogy a kényszerintézkedés tárgyában hozott másodfokú határozat óta is eltelt három hónap, mely alatt a védence személyi körülményeiben és az ügyet érintően is jelentős változások következtek be. Így tisztázást nyert, hogy az I. rendű vádlott személyi körülményei mindkét országban rendezettek, hiszen már Budapesten is van tartózkodási helye, ahol munkát is tudna végezni. Utalt arra is, hogy a vádirati tényállás alapján nincs adat arra, hogy ő bármelyik cselekményben központi, vezető szerepet játszott volna vagy közvetlenül sérülést okozott volna, ekként önmagában a vád szerinti szervezett, összehangolt elkövetési mód – rendezett körülményei mellett – a legsúlyosabb kényszerintézkedés alkalmazását nem alapozzák meg. Álláspontja szerint minden, okirattal is igazolt körülmény arra mutat, hogy enyhébb kényszerintézkedés esetén is jogkövető magatartást tanúsítana.

A fellebbezéseket a Fővárosi Ítélőtábla alaposnak találta.

Az ítélőtábla szerint a szökés, elrejtőzés veszélye továbbra is megállapítható a vád tárgyává tett nagy tárgyi súlyú és törvényi fenyegetettségű bűncselekmények vád szerinti bűnszervezetben történt elkövetése, kiemelkedően erőszakos, útonálló jellege és az I. rendű vádlott magyarországi kötődésének hiánya miatt.

Ez utóbbin nem változtat a budapesti ingatlan tulajdonosa által adott befogadói és eltartói nyilatkozat sem, mely nem is a hazai kötődést, hanem az ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelet alkalmazásának objektív feltételeit teremti meg. A védő azonban alappal mutatott rá, hogy nem utolsó sorban a becsatolt okiratok alapján az I. rendű terhelt személyi körülményei maradéktalanul tisztázódtak. E rendezett, rendkívül kedvező tényezők – csakúgy mint az I. rendű vádlott eljárás során eddig tanúsított magatartása – az Európai Unión belüli szűkebb földrajzi helyhez való kötődését messzemenően valószínűsítik. S bár az elsőfokú bíróság helytállóan hivatkozott arra, hogy vele szemben Olaszországban is büntetőeljárások folytak, az ítélőtábla álláspontja szerint ezt kellően ellensúlyozza a büntetőeljárás során eddig tanúsított, aktív részvételi szándékát igazoló együttműködő magatartása, és emellett az előző eljárások évekkel korábbi időpontja is.

Ilyen körülmények mellett az ítélőtábla álláspontja szerint a  terhére rótt cselekmény jellegéből, szervezettségéből, valamint a magyarországi kötődése hiányából szükségszerűen adódó szökés, elrejtőzés veszélye – a magatartási szabályok megtartását biztosító intézkedésekkel (terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz, óvadék) alátámasztott – ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelet alkalmazásával is kiküszöbölhető, melynek objektív feltételeinek fennállását a védői indítványhoz benyújtott okiratok már kellően garantálják. A végrehajtás helyére és a magatartási szabályok megtartását, valamint a terhelt eljárási cselekményeken való jelenlétét elősegítő biztosítékokra figyelemmel a bűnügyi felügyelet tehát a szükségesség, arányosság követelményének immár jobban megfelel.

Az ítélőtábla haladéktalanul gondoskodott a határozat felek részére történő kézbesítése iránt.

Budapest, 2024. május 15.

Fővárosi Ítélőtábla

Sajtótitkárság

CsatolmányMéret
359.52 KB