Sajtóközlemény

2023. március 29.

A gondatlan emberölés vétsége miatt P. C. O. ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla a bűnösség megállapítása és büntetés kiszabása iránti ügyészi fellebbezést nem találta alaposnak, a mai napon kihirdetett határozatával az elsőfokú bíróság felmentő ítéletét részben eltérő indokok alapján helybenhagyta. Az eljárás ezzel jogerősen befejeződött.

2023. március 27.

A Fővárosi Ítélőtábla országos viszonylatban kiemelkedően nagy ügyteherrel dolgozik, bírái azonban így is magas szakmai színvonalú, időszerű ítélkezési tevékenységet folytatnak, melyet a statisztikai adatok alátámasztanak – adta hírül a Fővárosi Ítélőtábla 2023. március 27-én tartott évértékelő sajtótájékoztatóján. Dr.

2023. március 22.

A vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmény miatt dr. T. P. és társai ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla a mai napon kihirdetett ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét valamennyi vádlott esetében megváltoztatta. Az I., II., III. és IV. rendű vádlott bűncselekményeit társtettesként elkövetettnek és részben eltérően minősítette. A III., IV. és VI.

2023. március 17.

A Fővárosi Ítélőtábla határozottan visszautasít minden olyan vádat és feltételezést, hogy a bíráit a határozatok meghozatalában befolyásolták, vagy az ügyekkel összefüggésben integritás-sértést követtek el.

A Fővárosi Ítélőtábla bírái döntéseikben befolyásolhatatlanok, ezért fel sem merülhet az anyagi befolyásolás kísérlete sem.

2023. március 9.

A terrorcselekmény bűntette és más bűncselekmények miatt B. Gy. és társai ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla a mai napon kihirdetett ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta. A vádlottak terhén megállapított bűncselekményeket részben eltérően minősítette, ugyanakkor a bűnszervezeti elkövetést nem érintette.

2023. március 2.

A per alperese a tulajdonában lévő két ingatlanon egy-egy, fémszerkezetű kerítéssel körbekerített, labdajátékokra kijelölt helyet, ú.n. „labdázót” alakított ki, amely kezdetben időkorlátozás nélkül az azt igénybe venni kívánók rendelkezésére állt. A felperesek a „labdázók” közelében laknak.

2023. február 28.

Az emberölés bűntette miatt B. Á. F. és társa ellen indult perújítási eljárásban a Fővárosi Ítélőtábla nem találta alaposnak az alapítélet hatályon kívül helyezéséért és a terheltek büntetőjogi felelősségének megállapításáért bejelentett ügyészi fellebbezést, ezért a mai napon kihirdetett végzésével helybenhagyta az elsőfokú bíróság perújítást elutasító végzését.

2023. február 7.

Az emberölés előkészületének bűntette miatt R. R. ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla a mai napon kihirdetett ítéletével megváltoztatta az elsőfokú ítéletet.

2022. december 21.

A pénzhamisítás bűntette és más bűncselekmény miatt K. Z. és társa ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla alaposnak találta az enyhítést célzó védelmi fellebbezéseket, ezért a 2022. december 15-i tanácsülésen meghozott ítelével az elsőrendű vádlott szabadságvesztés büntetését 5 évre, a másodrendű vádlott szabadságvesztés büntetését 4 évre enyhítette.

2022. december 16.

A hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt dr. S. Gy. és társai ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla a 2022. december 15-én meghozott végzésével helybenhagyta az elsőfokú bíróság végzését, amellyel dr. S. Gy. elsőrendű és R. R.