Sajtóközlemény

2022. április 26.

A fogolyzendülés bűntette miatt K. N. és társa ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla a mai napon kihirdetett végzésével helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét.

2022. április 22.

Az emberölés bűntettének kísérlete miatt K. A. vádlott ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla a mai napon kihirdetett ítéletével a vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés és közügyektől eltiltás tartamát egyaránt 10-10 évre súlyosította, a járulékos rendelkezések pontosításával az elsőfokú ítéletet egyebekben helybenhagyta. A másodfokú ítélet jogerős.

2022. április 20.

Az emberölés bűntette és más bűncselekmény miatt B. J. N. ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla a 2022. április 14-i tanácsülésen meghozott határozatával a vádlott szabadságvesztés büntetésének tartamát 14 évre enyhítette, a járulékos kérdésekre vonatkozó rendelkezések pontosításával az elsőfokú ítéletet egyebekben helybenhagyta.

2022. március 31.

Az emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt L. J. és társai ellen indított büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla a II. rendű vádlott szabadságvesztés büntetését 7 évre enyhítette, egyebekben az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. A jogerőssé vált ítélet értelmében az I. rendű terhelt a 20 év fegyház fokozatú szabadságvesztés büntetésből nem bocsátható feltételes szabadságra.

2022. március 8.

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta, mert mind az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás, mind az érdemi döntés helytálló volt. A jelen ügyben nem vehető figyelembe akár a felek közötti megállapodás, akár a kérelmezők által előterjesztett kérelem, kizárólag a Kormányrendelet rendelkezéseit lehet és kell alkalmazni a még elégséges szolgáltatások vonatkozásában. Továbbá nem merült fel a Kormányrendelet alaptörvény-ellenessége, ezáltal az Alkotmánybírósághoz fordulás lehetősége sem.

2022. március 2.

Az emberölés bűntette miatt T. I. G. ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla a mai napon kihirdetett ítéletével csak a bűnügyi költségre vonatkozó rendelkezést változtatta meg, egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. Ezzel a vádlottal szemben elsőfokon kiszabott 18 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetés jogerőssé vált.

2022. február 24.

A Fővárosi Ítélőtábla a 2022. február 24-én tárgyaláson kívül hozott ítéletével helybenhagyta az elsőfokú bíróság végzését, amelyben a 2022. március 10-ére meghirdetett sztrájkot jogszerűnek minősítette. A másodfokú bíróság egyetértett az elsőfokú bíróság álláspontjával abban, hogy a 2021. évre megjelölt, összegszerűen meghatározott sztrájkkövetelés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, kellően konkrét volt.

2022. február 11.

Az emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmény miatt M. A. M. ellen indított büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla annyiban változtatta meg az elsőfokú ítéletet, hogy a büntetés kiszabásánál a különös visszaesői minőségre utalást mellőzte, pontosította a bűnjelekre és a bűnügyi költségre vonatkozó rendelkezéseket, egyebekben az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.

2022. február 10.

A Fővárosi Ítélőtábla a 2022. február 10-én tárgyaláson kívül hozott ítéletével az elsőfokú bíróság végzését megváltoztatta és megállapította, hogy a 2022. január 31. napján tartott sztrájk jogellenes volt.

2022. február 10.

A Fővárosi Ítélőtábla a 2022. február 8. napján megtartott tárgyaláson az elsőfokú bíróság ítéletének fellebbezéssel támadott rendelkezéseit helybenhagyta, és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert a felperes által kért közérdekű adatok kiadására kötelezte.