Sajtóközlemény

2022. február 10.

A Fővárosi Ítélőtábla a 2022. február 9-i tárgyaláson az elsőfokú bíróság kiegészített ítéletét az alábbiak szerint, részben megváltoztatta. Megállapította, hogy az alperes mint a QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt” gazdálkodó szervezet vezetője, a gazdálkodó szervezet fizetésképtelenséggel fenyegető helyzete 2012. január 1. napi bekövetkezését követően az ügyvezetési feladatait nem a hitelezők érdekeinek figyelembevételével látta el és ennek következtében a gazdálkodó szervezet vagyona 5.417.872.316 forinttal csökkent, mely összeg erejéig az alperes felel a gazdálkodó szervezet felszámolása során ki nem elégített hitelezői követelésekért.

2022. február 3.

Az elsőfokú bíróság ítéletével megállapította, hogy az alperes megsértette a felperes jóhírnévhez fűződő személyiségi jogát azzal, hogy az általa kiadóként üzemeltetett www.magyarnemzet.hu internetes oldalon 2020. október 12.

2022. január 7.

Az emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt É. M. vádlott ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla megváltoztatta a Budapest Környéki Törvényszék elsőfokú ítéletét. A vádlott nemi élet szabadsága elleni bűncselekményét szexuális erőszak bűntette kísérletének minősítette. Szabadságvesztés büntetését 20 évre súlyosította, egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

2021. december 14.

A költségvetési csalás bűntette miatt F. A. és társai ellen indított büntetőügyben a másodfokon eljárt Fővárosi Ítélőtábla a 2021. december 13-i tanácsülésen meghozott ítéletével megváltoztatta a Fővárosi Törvényszék ítéletét. Az I., II. és III. rendű vádlottak cselekményét társtettesként, folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettének, a IV. és V.

2021. december 13.

Az emberölés bűntette és más bűncselekmény miatt D. Cs. ellen indult büntetőügyben a másodfokon eljárt Fővárosi Ítélőtábla a mai napon tanácsülésen meghozott határozatával megváltoztatta a Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítéletét.

2021. november 24.

A szexuális kényszerítés bűntette és más bűncselekmények miatt Sz. Sz. ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla mint harmadfokú bíróság a vádlott és védője által előterjesztett fellebbezéseket nem találta megalapozottnak, a mai napon meghozott végzésével helybenhagyta a Fővárosi Törvényszék másodfokú ítéletét.

2021. október 27.

Az emberölés bűntette miatt P. Z. vádlott ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság az ügyész súlyosításra irányuló fellebbezését nem találta alaposnak, ezért a mai napon meghozott végzésével helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét.

2021. október 26.

Az emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság megváltoztatta a Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítéletét.