Sajtóközlemény

2021. október 11.

Az emberiesség elleni bűntett miatt H. F.

2021. szeptember 20.

Az emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt R. I. ellen folyamatban lévő büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla megváltoztatta az elsőfokú ítéletet. A zaklatás vétségében bűnösséget megállapító rendelkezést hatályon kívül helyezte és a büntetőeljárást e tekintetben megszüntette.

2021. szeptember 8.

Az emberölés bűntette miatt B. Gy. ellen folyamatban lévő büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla csupán a bűnügyi költség egy részének megfizetése alól mentesítette a vádlottat, az elsőfokú bíróság ítéletét egyebekben helybenhagyta, így a 12 éves börtönbüntetése a mai napon jogerőre emelkedett.

2021. június 30.

A Fővárosi Ítélőtábla a 2021. június 25-i tanácsülésen meghozott határozatával megváltoztatta a Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítéletét. A vádlott terhén közveszéllyel fenyegetés bűntetteként értékelt cselekményt terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének minősítette, büntetését 2 év 6 hónap börtönben letöltendő szabadságvesztésre és 3 év közügyektől eltiltásra súlyosította.

2021. június 23.

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatva K. B. I. rendű vádlottat bűnösnek mondta ki az Európai Unió intézményei elleni kémkedés előkészületének bűntettében is. A kiszabott szabadságvesztés tartamát 2 évre, felfüggesztésének próbaidejét 5 évre, pénzbüntetését 1.200.000 forintra súlyosította. A IV.

2021. június 11.

A gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt L. Cs. és társa ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla nem találta alaposnak sem a súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést, sem pedig a felmentésért bejelentett védelmi fellebbezéseket. A 2021.

2021. június 8.

A tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt H. M. ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla nem találta alaposnak a vádlott enyhítésért bejelentett fellebbezését.

2021. május 28.

A Fővárosi Ítélőtábla időszerűségi és ügyforgalmi mutatóin annak ellenére jelentős mértékben javított, hogy 2020. március 12. napjától a világjárvány miatt bevezetett fokozott védekezési, illetve veszélyhelyzeti külön eljárásrend szerint látta el feladatait. 2020. szeptemberétől a szervezeti egységek költözése, költöztetése és az új székhelyen (Budapest, II. kerület, Fekete Sas utca 3.) való elhelyezése is kedvezően befolyásolta a fellebbviteli bíróság tevékenységét – fogalmazott dr. Ribai Csilla, a Fővárosi Ítélőtábla elnöke évértékelő sajtótájékoztatóján.

2021. május 17.

Az emberölés bűntette miatt Sz. A. ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla a 2021. május 12. napján tanácsülésen meghozott határozatával helybenhagyta a Budapest Környéki Törvényszék elsőfokú ítéletét. Az elsőfokon életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt terhelt legkorábban 30 év kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.

2021. május 12.

A Fővárosi Ítélőtábla 2021. április 6. napján tárgyaláson kívül hozott ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta, amely alapján az I. rendű alperest helyreigazítás közzétételére, míg a II. rendű alperest az első- és másodfokú perköltség viselésére lett kötelezve.