B. Dezső vádlott

Tárgyalás időpontja: 
2013. június 13. csütörtök, 09:00
Ügy tárgya: 
Előre kitervelten, aljas indokból elkövetett emberölés bűntette és más bűncselekmények
Tárgyalás helyszíne: 
FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA BÜNTETŐ KOLLÉGIUMA
Tárgyaló: 
fszt. 4. számú tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

1. Elsőfokú ítélet:
Budapest Környéki Törvényszék 2012. szeptember 26. napján kelt 24.B.14/2012/42. sz. határozata

2. Bűncselekmény, kiszabott büntetés:
B. Dezső vádlott bűnös
- előre kitervelten, aljas indokból elkövetett emberölés bűntettében (Btk. 166.§ (1) és (2) bek. a./ és c./ pont),
- emberölés bűntettének kísérletében (Btk. 166.§ (1) bek.),
- magánlaksértés bűntettében (Btk. 176. § (1) és (2) bek. a./ pont),
- 2 rb. garázdaság vétségében (Btk. 271. §),
- 5 rb. súlyos testi sértés bűntettének kísérletében (Btk. 170. § (1) és (2) bek.),
- könnyű testi sértés vétségében (Btk. 170. § (1) bek.)
- zaklatás bűntettében (Btk. 176. § (1) és (3) bek. a./ pont II. ford.) és
- zaklatás vétségében (Btk. 176/A. § (1) és (2) bek. a./ pont),
ezért őt a törvényszék – halmazati büntetésül – életfogytig tartó fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. A büntetésből a vádlott legkorábban 30 év múlva bocsátható feltételes szabadságra.

A törvényszék rendelkezett emellett a vádlott által előzetes fogva tartásban töltött idő beszámításáról, a bűnjelekről és a bűnügyi költség viseléséről is.

3. Személyi tényállás
- B. Dezső vádlott nőtlen családi állapotú. B. P. sértettől két kiskorú gyermeke született, akik azonban a vádlottnak a sérelmükre elkövetett magatartását követően állami gondozásba kerültek. Iskolai végzettsége 8 általános osztály, vagyontalan. Büntetett előéletű. Korábbi bűncselekményei: megrontás bűntette, több rendbeli lopás vétsége, kiskorú veszélyeztetése, szemérem elleni erőszak, testi sértés bűntette.

4. Történeti tényállások
I. B. Dezső vádlott 1998 óta élt élettársi viszonyban B. Piroska sértettel, aki azonban 2009. októberben elhagyta őt és házasságot kötött Sz. József sértettel. A vádlott ebbe nem tudott beletörődni és rendszeresen küldött fenyegető hangvételű SMS üzeneteket Sz. József telefonjára. 2011. január 4. napján B. Piroska találkozott a vádlottal, aki ismét számon kérte tőle Sz. Józseffel való kapcsolatát. Ezt követően pár napot együtt töltöttek. 2011. január 9. napján B. Dezső vádlott és B. Piroska sértett együtt italozott F. Attila tanúval, amikor is a vádlott kijelentette, hogy meg akarja bosszulni, hogy Sz. József elvette tőle B. Piroskát. Ennek érdekében erőszakosan rábírta arra B. Piroskát arra, hogy árulja el, hogy Budapesten merre lakik a néhai sértett. Miután ezt kiderítette magához vett egy baltát és egy kést, majd elindult a sértett lakására. Vele tartott B. Piroska és F. Attila is. A sértett címénél a vádlott felszólította B. Piroskát, hogy a lakásajtót is mutassa meg. Ennek érdekében egy alkalommal meg is szúrta B. Piroskát a tomporán. A sértett félelmében ennek eleget is tett. B. Dezső amikor Sz. József ajtajához ért felszólította B. Piroskát, hogy az ajtót nyitassa ki a bent tartózkodó Sz. József sértettel. Amikor a sértett az ajtót kinyitotta és megkérdezte, hogy B. Piroska egyedül van-e, a vádlott berúgta az ajtót és rátámadt Sz. Józsefre. A dulakodás során a vádlott a sértettet többször egymás után, legalább 9 alkalommal nagy, illetve közepes erővel a mellkasán és a hasán megszúrta. A sértett végül eltolta magától a vádlottat, kiment a folyosóra segítséget hívni, ahol azonban összeesett és pár percen belül elhunyt. A vádlott ezt látva B. Piroskával elhagyta az épületet. A rendőrség B. Dezsőt aznap 23 óra körül előállította.

II. B. Dezső vádlott 2009. június 15. napján Budapesten egy nála lévő eszközzel, feltehetőleg teleszkópos bottal a felé kerékpározó F. István sértettet hátba vágta azért, mert feltételezése szerint akkori élettársával B. Piroskával viszonyt folytatott. Ugyanezen a napon a vádlott még engedély nélkül átmászott a sértett házának kerítésén, majd a ház udvarában lévő kődarabokkal a ház konyhájának ablakát többször megdobta, melytől az több helyen betört. A sérülés ténylegesen 8 napon belül gyógyult.

III. B. Dezső vádlott 2009. október 4. napján Budapesten Sz. József sértettet egy nála lévő 1 méter hosszúságú fahusánggal megütötte, aki ezen ütéstől a földre esett, ahol a vádlott több alkalommal testszerte ismét megütötte, végül a helyszínről távozott. A sérülés ténylegesen 8 napon belül gyógyult.

IV. B. Dezső vádlott 2009. november 10. napján megjelent volt élettársa B. Piroska és Sz. József házánál, ahol az utcán hangosan ordítozott, szitkozódott, majd a lépcsőház bejárati ajtajának üvegtábláját a nála lévő tomfával betörte, és ezzel mindösszesen 36.040 Ft kárt okozott. Ez a cselekménye alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

V. B. Dezső vádlott 2010. április 6. napján megjelent B. Piroskánál Budapesten és hangosan kiabálta neki, hogy jöjjön ki a társasházból. Ezt követőn a ház előtt lévő fa tövéből egy követ fölvéve azzal a ház bejárati kapujának, illetve a belső bejárati ajtó üvegét betörte, így bejutott a lépcsőházba. Itt felment a IV. emeletre és alsónadrágra vetkőzve kiabálta, hogy „Piri gyere ki”. A ház lakói mindezt észlelve rendőrséget hívtak. A vádlott a rongálással 35.200 ft kárt okozott, a cselekménye pedig alkalmas volt arra, hogy az azt észlelőkben megbotránkozást keltsen.

VI. 2009. december 6. napján a vádlott Budapesten szóváltásba keveredett B. Piroskával és annak akkori élettársával Sz. Józseffel. Ennek során B. Piroskát egy fémből készült kerékpárpumpa csövével testszerte ütlegelni kezdte, majd Sz. Józsefet is többször megütötte. A sértettek 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek, de a cselekmény alkalmas volt súlyosabb sérülések okozására is.

VII. 2010. május 13. napján a vádlott a vele lévő B. Piroskát egy szóváltást követően a földre lökte, ahol több alkalommal, nagy erővel a karján és a bordáján megrúgta. Ezek következtében a sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, de a cselekmény alkalmas volt súlyosabb sérülések okozására is.

VIII. Sz. József sértett 2010. április 13. napján megjelent B. Dezső vádlott lakásán, hogy B. Piroskát hazakísérje. A sértett ekkor magával vitt egy teleszkópos acélrudat és egy rövid pengéjű összecsukható kést. Amikor B. Piroska meglátta Sz. Józsefet hazaküldte, aki ennek eleget is tett, de időközben meglátta őt B. Dezső vádlott is, és utána ment. Amikor a vádlott utolérte a sértettet, az elővette a fenti eszközöket, de a vádlott elvette azokat tőle és a teleszkópos bottal 3 alkalommal. Sz. Józsefet a fején megütötte, aki elvesztette az eszméletét. A sérülés 8 napon túl gyógyult, de az alkalmazott eszközre és a sérült testtájékra figyelemmel a halál bekövetkezése is reális volt.

IX. A vádlott 2009. szeptember és 2010. szeptember között Sz. Józsefet és B. Piroskát több száz alkalommal hívta telefonon, vagy küldött nekik fenyegetőző smseket azzal, hogy megöli őket, vagy verőembereket küld rájuk.

5. Fellebbezések
- A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség átiratában indítványozta, hogy az ítélőtábla az emberölés bűntetténél minősítő körülményként állapítsa meg a különös kegyetlenséggel történő elkövetési módot és a büntetés kiszabási körülményeket egészítse ki az ittas állapotban történő elkövetéssel. A kiszabott büntetés tartamával azonban az ügyészség egyetértett.
- A vádlott és a védő részben felmentésért (az emberölés bűntette alól), részben enyhítésért jelentett be fellebbezést. Álláspontja szerint a vádlottat Sz. József beengedte a lakásába, majd rátámadt, mire B. Dezső védekezésből, az ott található késsel szúrta meg a sértettet, így jogos védelem okán nem büntethető az I.-es vádpontban. Ezen felül ismételten indítványozta az eljárás felfüggesztését és az Alkotmánybíróság megkeresését, mert az életfogytig tartó szabadságvesztésre a törvény kötelező rendelkezése folytán került sor.

Egyéb információ: 

dr. Mohácsy Zsuzsanna
elnökhelyettes
+36-1/268-4803
mohacsyzs@fovitb.birosag.hu

Eljáró bíróság: