B. József I. r. vádlott

Tárgyalás időpontja: 
2013. június 20. csütörtök, 09:00
Ügy tárgya: 
Fegyveresen elkövetett rablás bűntette és más bűncselekmények
Tárgyalás helyszíne: 
FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA BÜNTETŐ KOLLÉGIUMA
Tárgyaló: 
fszt. 8. számú tárgyalóterem
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A Fejér Megyei Bíróság a 2011. év október hó 3. napján kelt 6.B.296/2010/32. számú ítéletével
B. József I. r. vádlottat bűnösnek mondta ki
- rablás bűntettében, mint társtettest (Btk. 321. § (1) és (4) bekezdés),
- magánlaksértés bűntettében, mint társtettest (Btk. 176. § (1) és (4) bekezdés).

Ezért őt, mint visszaesőt – halmazati büntetésként – 8 évi fegyházra és 8 évi közügyektől eltiltásra ítélte. Az előzetes fogvatartásban eltöltött időt a kiszabott szabadságvesztés büntetésbe beszámította.

F. László II. r. vádlottat bűnösnek mondta ki
- rablás bűntettében, mint társtettest (Btk. 321. § (1) és (4) bekezdés),
- magánlaksértés bűntettében, mint társtettest (Btk. 176. § (1) és (4) bekezdés).

Ezért őt – halmazati büntetésként – 8 évi fegyházra és 8 évi közügyektől eltiltásra ítélte. Az előzetes fogvatartásban eltöltött időt a kiszabott szabadságvesztés büntetésbe beszámította.

A II. r. vádlottal szemben elrendelte továbbá a Budaörsi Városi Bíróság 2.B.846/2007/13. sz. ítéletével kiszabott 4 hónap fogházbüntetés végrehajtását.

K. Gábor III. r. vádlottat bűnösnek mondta ki
- rablás bűntettében, mint bűnsegédet (Btk. 321. § (1) és (4) bekezdés),
- 2 rb., folytatólagosan elkövetett lopás bűntettében (Btk. 316. § (1) és (5) bekezdés b) pont)
- magánlaksértés bűntettében, mint bűnsegédet (Btk. 176. § (1) és (4) bekezdés).

Ezért őt – halmazati büntetésként – 6 évi fegyházra és 6 évi közügyektől eltiltásra ítélte. Az előzetes fogvatartásban eltöltött időt a kiszabott szabadságvesztés büntetésbe beszámította.

Rendelkezett emellett a bűnügyi költség viseléséről is.

A Fejér Megyei Bíróság ítéletével a következő tényállást állapította meg:
1 . tényállási pont:
A III. r. vádlott 2009. november 26-án éjjel – azt követően, hogy felfeszítette a bejárati ajtót – egy baracskai fodrászüzletből összesen 982.787 Ft értékben vitt el fodrászati, illetve kozmetikai berendezéseket. 2009. november 30-án éjjel ismét felfeszítette az üzlet ajtaját, és onnan további 254.840 Ft értékben tulajdonított el kozmetikai eszközöket. A III. r. vádlott az ajtó befesztítésével további 40.000 Ft kárt is okozott.

2. tényállási pont:
A vádlottak 2009. december 31-én éjjel 2 óra 45 perc körüli időben egy idős asszony házába törtek be Baracskán, először a kerítésen ugrottak át, majd berúgták a ház zárt bejárati ajataját. A házba I. és II. r. vádlott ment be, a III. r. vádlott a bejárati ajtónál figyelt, az I. és a II. r. vádlott a szemük helyén kilyukasztott sapkával fedték el az arcukat. Az alvó sértett felébredt az ajtó betörésének hangjára, az időközben a szobába érő II. r. vádlott pedig egy gázpisztolyt fogott rá és azzal fenyegetve felszólította, hogy adja oda a pénzét és az értékeit, különben lelövi. A sértett azt válaszolta, hogy nincs pénze, ezért az I. r. vádlott kutatni kezdett a házban, eközben a II. r. vádlott továbbra is a sértettre fogta a gázpisztolyt, nem engedte felkelni az ágyból, egy alkalommal vissza is lökte. Az I. r. vádlott végül a hálószobai ruhásszekrényben összesen 90.000 Ft-ot talált elrejtve, a konyhai kredencben tartott pénztárcákat kiürítve pedig elvett további 9.500 Ft-ot is. Az összesen 99.500 Ft készpénzen felül a vádlottak magukhoz vették még a nagyobb összegű pénz tárolására szolgáló dobozt, valamint két karórát 1.700 Ft értékben, két pár fülbevalót és két brosstűt. Távozásuk előtt a vádlottak egyike egy szekrény tetejére dobta a sértett mobiltelefonját. majd a házban paprikát, borsot és ecetet szórtak szét.

A büntetés kiszabása során irányadó körülmények:
Az elsőfokú bíróság mindhárom vádlott vonatkozásában súlyosító körülményként értékelte, hogy a 2. tényállási pontban írt bűncselekmény idős korú nő sérelmére követték el. Az I. és a II. r. vádlott terhére vette figyelembe többszörösen büntetett előéletüket, valamint azt, hogy a II. r. vádlott felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt követte el a bűncselekményeket. A többszörös halmazat mellett súlyosító körülmény a III. r. vádlott esetében, hogy a bűncselekményeket egy korábbi büntetőeljárás hatálya alatt valósította meg.

Az elsőfokú bíróság – figyelemmel a részbeni beismerő vallomására – enyhítő körülményt csak a III. r. vádlottal kapcsolatban tudott figyelembe venni.

Fellebbezések:
Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész súlyosításért, az I. r. vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért, a II. r. vádlott és védője felmentésért, a III. r. vádlott és védője a rablás tekintetében felmentésért, az egyéb bűncselekmények körében enyhítésért jelentett be fellebbezést.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség átiratában kifejtette, hogy az elsőfokú bíróság törvénysértően enyhe büntetést szabott ki a vádlottakkal szemben. Ennek során figyelmen kívül hagyta, hogy az I. r. vádlott is felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt követte el a terhére rótt bűncselekményeket, elmaradt továbbá ezen büntetés végrehajtásának az elrendelése is. Az elsőfokú bíróság elmulasztotta értékelni azt is, hogy az I. r. vádlott a bűncselekményeket– egy harmadik üggyel kapcsolatos – feltételes szabadság hatálya alatt követte el. Mindhárom vádlott terhére értekelendő az éjszakai, csoportos elkövetés is.

A Fővárosi Ítélőtábla az ügyben 2013. június 20. tűzött ki ismét nyilvános ülést.

Egyéb információ: 

dr. Mohácsy Zsuzsanna
elnökhelyettes
+36-1/268-4803
mohacsyzs@fovitb.birosag.hu

Eljáró bíróság: