A. M. vádlott

Tárgyalás időpontja: 
2013. szeptember 11. szerda, 09:00
Ügy tárgya: 
emberölés bűntette
Tárgyalás helyszíne: 
1055. Budapest, Markó utca 16.
Tárgyaló: 
fszt. 3.
Összegzés: 

A Fővárosi Törvényszék mint elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint:

A. M. vádlott és a sértett 1988-ban kötöttek házasságot. Együttélésük kezdetétől fogva állandó konfliktusforrás volt, hogy a vádlott jövedelmének jelentős részét szerencsejátékra költötte, de állandó vitáik voltak közös gyermekeik nevelésével kapcsolatban is. Mindezek miatt a sértettben többször is felmerült a válás gondolata.

A rendszeres szerencsejáték miatt a család többször került anyagilag nehéz helyzetbe, az állandósult konfliktusok hatására a sértett 2010. novemberében végleg úgy döntött, hogy elválik A. M. vádlottól. Ezt ismerőseivel és gyermekeivel is közölte, a válás lebonyolítása érdekében pedig ügyvédhez fordult.

Válási szándékát 2011. január végén a vádlottnak is tudomására hozta, aki e döntését nem tudta elfogadni, ezért hol jó szóval, hol öngyilkossággal, hol a sértett megölésével fenyegetőzve próbálta őt a válástól eltántorítani. Tekintettel arra, hogy köztük korábban tettlegességre nem került sor, a sértett a személye elleni fenyegetést nem vette komolyan, azt is elismerte a vádlott előtt, hogy más férfival kezdett viszonyt.

2011. február 4. napján A. M. vádlott a késő délutáni órákban tért haza közös lakásukba, ahova 21 órakor felesége is megérkezett. Ekkortól csak ketten tartózkodtak otthon. A vádlott ekkor is próbálta a sértettet a válásról lebeszélni, de a beszélgetésből szóváltás lett. A vita során A. M. vádlott egyre indulatosabb lett és megfenyegette feleségét, hogy megöli. A sértett ekkor az éppen a kezében levő kb. 20 cm pengehosszúságú konyhai kést a hasa magasságáig felemelve azt mondta, hogy próbálja meg. Ettől a vádlott még indulatosabb lett és egy fél literes, üvegből készült italos palackkal a sértett fejét megütötte, aki az ütéstől a földre esett. Az időközben megszerzett késsel a vádlott egy ízben kis erővel a sértett arcát és vállát, továbbá hét alkalommal legalább közepes erővel a mellkasán megszúrta a védekezésként a kezét maga elé emelő sértettet.

Ezután, észlelve, hogy felesége meghalt, A. M. vádlott a holttestet letakarta, a lakást bezárta és felkereste a sértett közelben lakó barátnőjét, hogy elmondja mit tett. Ezt telefonon a rendőrséggel is közölte. A rendőrök kiérkezéséig házuk előtt várakozott, ahol őrizetbe vették.

-oo-

A Fővárosi Törvényszék a 2013. február 13. napján kihirdetett ítéletével megállapította, hogy A. M. vádlott bűnös a Btk. 166. § (1) bekezdésbe ütköző és aszerint minősülő emberölés bűntettében.
Erre tekintettel őt 13 évi börtönbüntetésre és 10 évi közügyektől eltiltásra ítélte.

Az elsőfokú bíróság mindezeken túl rendelkezett a vádlott által előzetes fogvatartásban töltött időnek a kiszabott szabadságvesztésbe történő beszámításáról, a lefoglalt bűnjelek kiadásáról, illetve megsemmisítéséről, a bűncselekmény elkövetéséhez használt kés elkobzásáról, továbbá a bűnügyi költség vádlott általi viseléséről.

-oo-

Az elsőfokú ítéletet ellen az ügyész súlyosabb minősítés megállapításáért és súlyosabb büntetés kiszabásáért, míg a vádlott és védője enyhítésért jelentett be fellebbezést.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség átirata szerint az elsőfokú bíróság a perrendi szabályok betartásával folytatta le az eljárást. A bizonyítást a szükséges és indokolt mértékben lefolytatta, a bizonyítékokat értékelési körébe vonta, és hibamentes tényállást állapított meg. A vád tárgyát képező cselekmény előzményeit, a vádlott és a sértett közötti konfliktust részletesen feltárta és ítéletében megfelelően rögzítette.
Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság okszerűen következetett a vádlott bűnösségére, azonban a cselekmény minősítése során egyoldalúan csak az alanyi (sértetti) oldalt vizsgálta. A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség átiratában kifejtette, hogy bár a sértett – a rövid időn belül bekövetkezett halála miatt - az élet kioltásával járó gyötrelmet, szenvedést csak viszonylag rövid ideig élt át, ugyanakkor a gyakorlatilag kivégzés jellegű, brutális támadás esélyt sem hagyott a sértett életben maradására, mely körülmény megalapozza a különös kegyetlenséggel történt elkövetés megállapítását.
Erre tekintettel indítványozta, hogy a Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét változtassa meg, az emberölés bűntettét minősítse különös kegyetlenséggel elkövetettnek, a szabadságvesztés tartamát emelje fel és azt fegyház fokozatban rendelje letölteni.

Egyéb információ: 

dr. Mohácsy Zsuzsanna
elnökhelyettes
+36-1/268-4803
mohacsyzs@fovitb.birosag.hu

Eljáró bíróság: