Gy. T. J. vádlott

Tárgyalás időpontja: 
2013. október 2. szerda, 11:00
Ügy tárgya: 
életveszélyt okozó testi sértés bűntette
Tárgyalás helyszíne: 
1055. Budapest, Markó utca 16.
Tárgyaló: 
fszt. 3. sz. tárgyalóterem
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A Fővárosi Törvényszék mint elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint Gy. T. J. vádlott 2010. augusztus 24. napján 15 óra 30 perc körüli időben Budapesten, a 9-es járatszámú autóbuszon utazott. Ezzel egy időben ugyancsak a buszon utazott az akkor 72 éves V. T. – dzsessz muzsikus és zeneszerző – sértett is.

A vádlott menet közben a sértett öltözékét, kigombolt ingét illetően nemtetszését fejezte ki, majd odament az ülő sértetthez, őt meglökte, kétszer fejen ütötte és közölte vele, hogy ha leszállnak, majd megbeszélik mindezt. A busz eközben megérkezett a végállomásra és megállt. A vádlott a hátsó ajtón, a sértett az első ajtón szállt le a buszról, majd a vádlott a sértett felé indult.

V. T. sértett az előzmények után tartva a vele szemben fenyegetőleg fellépő vádlottól, elővette a táskájában lévő gázspray-t és azzal Gy. T. J. vádlott felé fújt. A vádlott ekkor több alkalommal, közepes és azt meghaladó nagy erővel, ököllel megütötte a sértett fejét, aki ennek következtében a földre esett, majd ezt követően a földön fekvő és védekezni már nem tudó sértettet többször, szintén nagy erővel fejbe rúgta, végül pedig a fejét felemelő sértett arcába taposva fejét a földre nyomta.

A bántalmazást követően a vádlott a helyszínt elhagyta, állampolgári segítséggel sikerült őt később rendőri intézkedés alá vonni.

Gy. T. J. vádlott a cselekmény elkövetésekor ittas állapotban volt, a rendőri intézkedést követően végzett vizsgálat során pedig kábítószert mutattak ki a vizeletében.

V. T. sértett a bántalmazás következtében 8 napon túli, mintegy 8-10 heti tényleges gyógytartamú sérüléseket szenvedett. Sérülései a súlyos fokú agyzúzódás, bevérzés és a koponyaüregbe került levegő miatt közvetett életveszélyes sérülésnek minősülnek, a sértett csak az időben megkezdett orvosi kezelésnek köszönhetően nem került közvetlenül életveszélyes állapotba.

A sértettnél mindezeken túl a bántalmazás eredményeként, azzal ok-okozati összefüggésben maradandó fogyatékosság, 15-20 %-os munkaképesség-csökkentés is kialakult. Tünetei a munkájában teljes ellehetetlenüléshez vezettek a korábban meglévő képességek (írás, zenélés, kotta-jegyzetelés) csökkenése révén.

A Fővárosi Törvényszék a 2012. november 19. napján kihirdetett ítéletével megállapította, hogy Gy. T. J. vádlott bűnös a Btk. 170. § (1) bekezdésébe ütköző és a (6) bekezdés I. fordulata szerint minősülő – életveszélyt okozó – testi sértés bűntettében, és erre tekintettel őt 2 év 6 hónap börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte.
A magánfél polgári jogi igényének érvényesítését egyéb törvényes útra utasította.
Az elsőfokú bíróság rendelkezetett továbbá a lefoglalt bűnjelek megsemmisítéséről és kiadásáról, valamint a bűnügyi költség vádlott és állam általi viseléséről.

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen a vádlott és védője jelentettek be fellebbezést elsődlegesen az ítélet hatályon kívül helyezése, másodlagosan a kiszabott büntetés enyhítése érdekében.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség átiratában a védelmi fellebbezéseket nem tartotta alaposnak.
Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság az ügyfelderítési kötelezettségének eleget tett, a releváns bizonyítékokat megvizsgálta, és azokat egyenként és együttesen értékelve mérlegeléssel állapította meg a tényállást, mely megalapozott és felülbírálatra alkalmas.
A rögzített tényállás alapján okszerűen következtetett a vádlott elkövetéskori tudattartamára, szándékára és bűnösségére, és az általa megállapított minősítés, a kiszabott büntetés, valamint a járulékos kérdésekben hozott rendelkezések is törvényesek.
Mindezekre tekintettel az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozta.

Egyéb információ: 

dr. Mohácsy Zsuzsanna
elnökhelyettes
+36-1/268-4803
mohacsyzs@fovitb.birosag.hu

Eljáró bíróság: