Dr. S. Sándor és társai

Tárgyalás időpontja: 
2014. március 12. szerda, 09:00
Ügy tárgya: 
Csalás bűntette és más bűncselekmény
Tárgyalás helyszíne: 
1055. Budapest, Markó utca 16.
Tárgyaló: 
fszt. 4. számú tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A Fővárosi Törvényszék a 2012. szeptember 27. napján kelt 18.B.159/2006/163. számú ítéletével
Dr. S. Sándor I. r. vádlottat bűnösnek mondta ki
- 2 rb. csalás bűntettében, mint társtettest (Btk. 318. § (1) és (5) bekezdés a./ pont) és
- 2 rb. közokirat-hamisítás bűntettében, mely egy esetben kísérleti szakban maradt, mint társtettest (Btk. 274. § (1) bekezdés c./ pont),
ezért őt halmazati büntetésül 1 év 2 hónap börtönbüntetésre ítélte. A vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés végrehajtását 2 évi próbaidőre felfüggesztette.

Dr. K. János II. r. vádlottat bűnösnek mondta ki
- 2 rb. csalás bűntettében, mint társtettest (Btk. 318. § (1) és (5) bekezdés a./ pont) és
- 2 rb. közokirat-hamisítás bűntettében, mely egy esetben kísérleti szakban maradt, mint társtettest (Btk. 274. § (1) bekezdés c./ pont),
ezért őt halmazati büntetésül 1 év börtönbüntetésre ítélte. A vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés végrehajtását 2 évi próbaidőre felfüggesztette.

Az I. és a II. r. vádlottakat előzetes mentesítésben részesítette.

N. Gergő III. r. vádlottat az ellene közokirat-hamisítás bűntette (Btk. 274. § (1) bekezdés c./ pont) miatt emelt vád alól felmentette.

A Fővárosi Törvényszék ítéletével a következő tényállást állapította meg:

Dr. S. Sándor I. r. vádlott 2003 nyarán ügyvédként működött Budapesten. Az I. r. vádlott gyermekkora óta nevelte élettársa fiát, N. Gergő III. r. vádlottat.

2003. július 11. napja előtt az I. r. vádlott és dr. K. János II. r. vádlott ismeretlen körülmények között megállapodtak abban, hogy egy budapesti telekingatlanra hamis adásvételi szerződést készítenek. Ismeretlen körülmények között megszerezték az ingatlan tulajdonosainak, P. Mária és Ó. Frigyes sértetteknek a tulajdonszerzését igazoló hagyatékátadó végzést, valamint az ingatlan tulajdoni lapját.

A vádlottak szintén ismeretlen körülmények között szereztek két román útlevelet. Egy ismeretlen személy az egyik útlevélbe Ó. Frigyes, a másikba P. Mária sértett nevét jegyezte be úgy, hogy azokba egy ismeretlen férfi, illetve egy ismeretlen nő fényképét helyezte el.

Ezt követően 2003. július 11. napján a vádlottak egy, a sértettek ingatlanára vonatkozó adásvételi szerződést készítettek. A szerződést a sértettek helyett eladóként ismeretlen személyek írták alá, míg vevőként azt a II. r. vádlott látta el az aláírásával, majd az okiratot az I. r. vádlott ügyvédként ellenjegyezte. A vádlottak ugyanekkor készítettek egy okiratot arról is, hogy a II. r. vádlott a 34.000.000 forintos vételárat az eladóknak átadta, akik hozzájárultak a vevő tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásban való bejegyzéséhez.

Az I. r. vádlott az adásvételi szerződést 2003. július 17. napján benyújtotta a Földhivatalba, amely a II. r. vádlott tulajdonjogát 2003. augusztus 1. napján bejegyezte az ingatlan-nyilvántartásba.

A vádlottak 2003. július 24. napján készítettek egy újabb szerződést, amelyben a II. r. vádlott, mint eladó az ingatlanra előszerződést kötött a III. r. vádlottal, mint vevővel. A III. r. vádlott a szerződés aláírásakor nem tudott arról, hogy a II. r. vádlott tulajdonszerzése hamis okiraton alapult.

Az I. r. vádlott az előszerződést 2003. augusztus 18. napján benyújtotta a földhivatalhoz. Az előszerződést az ingatlan tulajdoni lapjára széljegyen rávezették, a tulajdonjog változását a földhivatal nem jegyezte be.

Az ingatlan értéke 55.000.000 forint volt, így a sértetteket 27.500.000 – 27.500.000 forint kár érte.

Az elsőfokú ítéletet a II. és III. r. vádlottak vonatkozásában jogerőre emelkedett, míg ellene az I. r. vádlott és védője felmentésért jelentettek be fellebbezést.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség átiratában az I. r. vádlott tekintetében az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozta.

Egyéb információ: 

dr. Mohácsy Zsuzsanna
elnökhelyettes
+36-1/268-4803
mohacsyzs@fovitb.birosag.hu

Eljáró bíróság: