Cs. György vádlott

Tárgyalás időpontja: 
2013. november 26. kedd, 09:00
Ügy tárgya: 
emberölés bűntette
Tárgyalás helyszíne: 
1055 Budapest, Markó utca 16.
Tárgyaló: 
fszt. 4. számú tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

1. Elsőfokú ítélet:
Fővárosi Törvényszék 2013. február 7. napján kelt 28.B.1238/2010/29. számú határozata

2. Bűncselekmény, kiszabott büntetés:
Cs. György vádlott bűnös emberölés bűntettében (Btk. 166.§ (1) bek.), ezért őt a törvényszék 3 év börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. A vádlott a büntetés fele részének kitöltése után bocsátható feltételes szabadságra.

3. Személyi tényállás
Cs. György vádlott 25 éves, gyermektelen, mérnöki diplomával rendelkezik, büntetlen előéletű.

4. Történeti tényállás
2009. október 28. napján a Budapesti Műszaki Főiskola Tagkollégiumában zenés táncos rendezvény volt, amelyen a vádlott is részt vett. A rendezvény szervezője az este folyamán felkérte a vádlottat, hogy 22 óra után segítsen neki annak a megakadályozásában, hogy a nem kollégiumban lakó személyek a kollégiumi szobákhoz feljussanak.

A mulatság végén több személy, így N. Ádám sértett is fel kívánt menni a barátjának a 4. emeleten lévő szobájába az ott hagyott értékei miatt, azonban ezt az emeletre felvezető lépcsőnél álló, a szervezésben részt vevő személyek nem engedték. Ennek során az ittas állapotban lévő sértett és a biztosításban részt vevő személyek között heves szóváltás alakult ki. E közben kettő vagy három rendező személy felment az értékekért.

A sértetten kívül mindenki tudomásul vette a rendezők utasítását. A sértett látva, hogy nem tud felmenni a vádlott mellett a lépcsőn, a lépcsőház 1. és 2. emelet közötti részén átmászott a lépcsőkorláton és abba kapaszkodva, kívülről próbált a lépcsőn felfelé a korlát túlsó oldalán a 4. emeletre feljutni. E közben többen figyelmeztették a sértettet, hogy ne másszon ki, illetve másszon vissza a lépcsőre, mert veszélyes, amit csinál.

Cs. György vádlott észrevette a sértettet és a lépcsősor aljáról felment a lépcső középrészéhez, ahol megállította a felfelé araszoló N. Ádámot és közölte vele, hogy nem mehet tovább. Majd mindkét korlátba kapaszkodó kezét megfogta, rángatta és nem engedte, hogy tovább menjen felfelé. Mindeközben veszekedtek egymással. Mivel a sértett hangoztatta, hogy mindenképpen fel fog menni az emeletre, ezt a vádlott úgy próbálta megakadályozni, hogy a sértett kapaszkodó jobb kezét legalább egy alkalommal lefejtette és eltolta a korláttól, majd tartotta azt az alkar részén a levegőben, hogy ne tudjon visszafogni a korlátra, illetve megpróbálta visszatolni a sértettet a lépcsőforduló aljára. Mindezt a vádlott abban a tudatba tette, hogy az ittas állapotban lévő sértett a második emelet magasságából leesve halálos sérülést szenvedhet.

A vádlott a magasságból eredő veszély, a helyszínen lévő személyek figyelmeztetése, valamint a sértett dolgaival az emeleti szobákból visszaérő rendezők kérése ellenére nem engedte, hogy a sértett visszamásszon, hanem kijelentette, hogy menjen vissza és ott másszon be a lépcsőre, ahol korábban kimászott. E közben továbbra is próbálta megakadályozni, hogy a sértett a jobb kezével megfogja a korlátot, egymás ellen hadonásztak, mire a sértett elvesztette az egyensúlyát és a bal kezével elengedte a korlátot és hátrafelé dőlve 10,39 méter magasságból lezuhant a pince kövezetére.

Az esés következtében a sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett el, aminek következtében elhunyt, életét az azonnali szakszerű orvosi segítség sem háríthatta volna el.

5. Büntetéskiszabási körülmények
Enyhítő körülmények:
- büntetlen előélet, fiatal felnőtt kor, rendezett családi élet, a cselekmény óta és annak ellenére felfelé ívelő oktatói pályafutás, életvezetése, eshetőleges szándékú elkövetés, sértetti közrehatás, időmúlás
Súlyosító körülmények:
- ittas állapotú elkövetés

5. Fellebbezések
- Az ügyész a vádlott terhére súlyosításért, míg a vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan téves minősítés miatt és enyhítésért jelentettek be fellebbezést.
- A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség átiratában a tényállást nagyrészt megalapozottnak tartotta, azt öt pontba indítványozta helyesbíteni, illetve kiegészíteni, amellyel a tényállás a másodfokú eljárásban irányadónak tekintendő. A vádlott bűnösségére vont következtetés okszerű, a cselekmény jogi minősítése is törvényes. Tévedett azonban a büntetés kiszabásakor, mivel az enyhítő körülményeknek túlzott jelentőséget tulajdonított, illetve egyes körülményeket kétszeresen értékelt. A kiszabott büntetés nem alkalmas a büntetési célok elérésére. Minderre figyelemmel a büntetés súlyosítását és a büntetés fele részének letöltése utáni feltételes szabadságra bocsáthatóság lehetőségének a mellőzését indítványozta.

Egyéb információ: 

NYILVÁNOS ÜLÉS.

Információ:
dr. Mohácsy Zsuzsanna
elnökhelyettes
+36-1/268-4803
mohacsyzs@fovitb.birosag.hu

Eljáró bíróság: